• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เลือดกำเดาไหล

เลือดกำเดาไหล

เลือดกำเดาไหลเมื่อหลอดเลือดในจมูกแตกจะพบว่ามีเลือดไหลออกมา อาจเกิดจาก

  • การเป็นหวัด การสั่งน้ำมูก
  • การติดเชื้อในช่องจมูก
  • ความหนาวเย็นของอากาศ
  • โรคความดันเลือดสูง

การปฐมพยาบาล

๑. ให้ผู้บาดเจ็บนั่งโน้มตัวไปด้านหน้า ห้ามแหงนหน้าเพราะเลือดไหลลงคอและอาเจียนได้

๒. ใช้มือบีบปลายจมูก และให้หายใจทางปากโดยบีบปลายจมูกไว้ ๑๐ นาที ให้คลายมือออก ถ้าเลือดยังไหลต่อให้บีบต่ออีก ๑๐ นาที ถ้าเลือดไม่หยุดใน ๓๐ นาที ให้รีบนำส่งโรงพยาบาล

๓. เมื่อเลือดหยุดแล้ว ใช้ผ้าอุ่นเช็ดบริเวณจมูกและปาก

๔. ถ้ามีน้ำใสๆ ไหลออกจากจมูกผู้บาดเจ็บหลังการบาดเจ็บบริเวณศีรษะ ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

ห้ามสั่งน้ำมูก แคะ หรือขยี้จมูก

ข้อมูลสื่อ

316-015-1
นิตยสารหมอชาวบ้าน 316
สิงหาคม 2548