• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

แผลถลอก

แผลถลอก


แผลถลอกเป็นแผลตื้นๆ ที่มีผิวหนังลอกหลุด หรือขูดข่วน มีเลือดออกเล็กน้อย

การปฐมพยาบาล

๑. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่จนหมดสิ่งสกปรก

๒. ใช้ผ้าสะอาดกดที่แผล เพื่อให้เลือดหยุด

๓. ใส่ยาสำหรับแผลสด อาจปิดแผลหรือไม่ก็ได้

ระวัง อย่าให้แผลเปียกน้ำ เพราะจะทำให้แผลแฉะ อักเสบง่าย

ข้อมูลสื่อ

317-007-1
นิตยสารหมอชาวบ้าน 317
กันยายน 2548