• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ดัดตนแก้เข่าขัด

ดัดตนแก้เข่าขัด


กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้จัดประชุมเรื่องตำรับตำรายาไทยและตำราแพทย์แผนไทยทั่วไป และตำรับตำรายาไทย และแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ที่จังหวัดขอนแก่น ในการประชุมสัมมนาครั้งนั้นได้เชิญหมอทอง อายุ ๗๕ ปี ซึ่งเป็นประธานหมอพื้นบ้าน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นไปเล่าเรื่องแพทย์พื้นบ้าน หมอทองบอกว่า ไม่ให้ชาวบ้านเรียกว่าหมอ ให้เรียกลุงทองแทน และสำหรับหมอแผนปัจจุบัน หมอทองจะให้เกียรติโดยเรียก ว่า "นายแพทย์" ทุกครั้ง ไม่เคยเรียก "หมอ" เลย หมอทองเล่าถึงชีวิตการเป็นหมอพื้นบ้านว่า เวลามีชาวบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาก็รักษาฟรี จะได้ค่ารักษาก็ตอนคนไข้ หายจากอาการป่วย

ผมได้ห้องพักร่วมกับหมอทอง เวลาตื่นนอนตอนเช้าหมอทองต้องออกกำลังกายทุกครั้งก่อนที่จะเข้าห้องน้ำ ผมดูแล้วร่างกายทั่วไปแข็งแรงดี แต่เข่าไม่ค่อยดี เวลาเดินกะเผลกนิดหน่อย เหมือนกับขาไม่มีแรง หมอทองเล่าให้ฟังว่าเคยขี่จักรยานแล้วล้ม ตั้งแต่นั้นมาเข่าก็เจ็บเป็นประจำ ผมแนะนำให้บริหารเข่า ขา เพื่อให้แข็งแรงขึ้น โดยให้หมอทองนอนหงายบนเตียงนอน แล้วชันเข่าขึ้นทั้ง ๒ ข้าง แขนทั้ง ๒ ข้างราบกับพื้น เหยียดตรงข้างลำตัว คว่ำฝ่ามือกดพื้นไว้

ผมให้หมอทองหายใจเข้าช้าๆ พร้อมทั้งยกสะโพก ขึ้นจนสูงสุด แล้วหายใจออกเอาสะโพกลง ยกสะโพกขึ้นลงสลับกันจนครบ ๑๐ ครั้ง และบอกว่าต้องทำทุกวัน สัก ๒-๓ สัปดาห์ ก็จะทำให้เข่าและขามีแรงขึ้น และก็จะเดินได้ดีขึ้นด้วย นอกจากจะแนะนำให้บริหารท่าฤาษีดัดตนแก้เข่าขาไม่มีแรงท่าประยุกต์แบบยกสะโพกแล้ว ยังได้แนะนำท่าแก้เข่าขัดด้วย เพื่อให้เข่าหมอทองหายขัดเร็วขึ้น

ข้อมูลสื่อ

318-008
นิตยสารหมอชาวบ้าน 318
ตุลาคม 2548
นวดไทย
พิศิษฐ เบญจมงคงวารี