• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ไวรัสโรตา...ยมทูตร้ายในทารก

ไวรัสโรตา...ยมทูตร้ายในทารก


ไวรัสโรตาเป็นเชื้อที่คร่าชีวิตทารกทั่วโลกมากกว่า  ๔๐๐,๐๐๐ คนต่อปี  ซึ่งสามารถเทียบได้เท่ากับ ๑ คน ต่อ ๑ นาที เชื้อไวรัสโรตาเป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อในลำไส้ นำไปสู่ภาวะลำไส้อักเสบในทารกอายุระหว่าง ๖-๒๔ เดือน ซึ่งเชื้อไวรัสโรตานั้นสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ในสภาวะแวดล้อมทั่วไปได้นานหลายชั่วโมง และอยู่ได้นานหลายวันถึง ๑ สัปดาห์ในอุจจาระของคน จึงทำให้การติดเชื้อไวรัสโรตานั้นเป็นไปอย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นจากคนสู่คน การกินอาหารและน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ หรือการสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อโรคชนิดนี้ติดอยู่ เช่น ของเล่น เสื้อผ้า จาน ชาม เป็นต้น 

อาการ เมื่อทารกได้รับเชื้อไวรัสโรตาเข้าสู่ร่างกาย จะเกิดอาการมีไข้ อาเจียน และท้องร่วงอย่างหนัก จุดนี้จะทำให้เกิดภาวะร่างกายขาดน้ำอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นจุดใหญ่ที่ทำให้เกิดการเสียชีวิต

การรักษา ปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาการติดเชื้อไวรัสโรตาโดยเฉพาะเจาะจง ทำได้เพียงรักษาแบบประคับประคองอาการที่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น การลดไข้ การให้สารน้ำเพื่อทดแทนการดื่มน้ำจากทางปากเท่านั้น

การป้องกัน ทำได้โดยให้ความเอาใจใส่กับความสะอาดและสุขอนามัยให้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นของเล่น เด็ก อาหาร และเครื่องดื่ม ซึ่งจะลดอัตราเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ในบุตรหลานได้อย่างมาก

ข้อมูลสื่อ

325-002
นิตยสารหมอชาวบ้าน 325
พฤษภาคม 2549