• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ความลี้ลับมหัศจรรย์ของสารสกัดรกคน

ความลี้ลับมหัศจรรย์ของสารสกัด "รกคน "
"ชะลอความแก่จริงหรือ?"


" คนบางคนอายุ ๖๐ ปี ใบหน้าเหมือนคนอายุ ๔๐ ปี แต่บางคนอายุ ๔๐ ปี ใบหน้าเหมือนคนอายุ ๖๐ ปี"

" ความฝันของคน เมื่อมีฐานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคง คือการมีสุขภาพที่ดีและถ้าสามารถซื้ออายุคืนกลับมาได้สัก ๑๐-๒๐ ปี จะเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุด"

"ดาราหรือชนชั้นสูงที่มีเงิน มักจะใฝ่หาวิธีการชะลอความแก่ ทำให้ใบหน้าอ่อนวัยอยู่เสมอ เช่น ชาลี แชปลิน (Charies Chaplin), มาดามไอเซนเฮาว์ (Dwignt mamie Eisenhower), วินสตัน เชอร์ชิลล์   (Winston Churcill), เจ้าหญิงไดอานา, โรเบิร์ต เคเนดี้ ล้วนได้ผ่านการรักษาด้วยการฉีดสารสกัดจากรกแกะ จาก ดร.พอล ไนฮาน (Dr. Paul Neihans) สวิตเซอร์แลนด์ "

มีความเชื่อเรื่องของรก โดยเฉพาะรกคน ว่าเป็นยาอายุวัฒนะมีมานานกว่า ๒,๐๐๐ ปี (ดูหมอชาวบ้าน ฉบับที่ ๓๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙) เนื้อหาต่อไปนี้เป็นผลการวิจัยสมัยใหม่ที่มีนักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์หลายท่านได้รับรางวัลโนเบล เกี่ยวกับการสกัดสารที่สำคัญและเซลล์ตั้งต้น (Stem cell) จากรกอันเป็นพื้นฐานของการรักษาโรคด้วยการใช้เซลล์รักษาเซลล์ (Cell therapy)

๑. ความมหัศจรรย์ของรก

 • รกมีน้ำหนักประมาณ ๑ ใน ๖ ของน้ำหนักทารก
 • รกมีหน้าที่สำคัญที่สามารถทำให้เซลล์เล็กๆ ที่เกิดจากการปฏิสนธิของไข่และตัวอสุจิ เปลี่ยนแปลงพัฒนาเติบโตเป็นแสนเป็นหมื่นล้านเซลล์
 • รกทำหน้าที่คล้ายระบบเล็กๆ ระบบหนึ่งที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง สามารถกำหนดและให้สารจำเป็นหล่อเลี้ยงเซลล์ สามารถป้องกันตัวอ่อนในครรภ์จากพิษและเชื้อโรคต่างๆ ได้อย่างอัศจรรย์ยิ่ง

๒. หน้าที่ของรกที่เป็นรูปธรรม คือ 

 • ทำหน้าที่คล้ายตับสร้างโปรตีน กรดอะมิโน น้ำตาลสำหรับทารก
 • ทำหน้าที่คล้ายปอด ช่วยในการหายใจของทารกเป็นที่แลกเปลี่ยนเอาก๊าซออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายและนำคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ภายนอก
 • ทำหน้าที่คล้ายไต ขับของเสีย กระตุ้นเมตาบอลิซึม
 • ทำหน้าที่ต่อมใต้สมอง (hypothalamus) และต่อมหมวกไต ต่อมเพศ ทำให้เกิดการสร้างฮอร์โมนหลายชนิดเพื่อทำให้เกิดการสร้างอวัยวะเนื้อเยื่อและทำให้เกิดการพัฒนาการเติบโตของทารก
 • ทำหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันพิษต่างๆ ที่จะเข้าสู่ร่างกายทารก

๓. สารจำเป็นของชีวิตต่างๆ ในรก
สารต่างๆ ในรกที่ค้นพบกว่า ๘,๐๐๐ ชนิด เป็นสารที่มีความอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อม มีบทบาทครบถ้วนที่ช่วยทำให้เซลล์เล็กๆ ค่อยๆ เติบโตอย่างมีระบบ การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับรกอย่างจริงจังเริ่มตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๔๕๕ Dr.Alexis Carrel ได้รับรางวัลโนเบลจากการค้นพบว่า การฉีดสารสกัดจากรกคนช่วยทำให้เนื้อเยื่อของคนสูงอายุมีการฟื้นฟูสภาพมีชีวิตชีวากลับมาได้ ปี พ.ศ. ๒๔๗๓ Dr.Paul Neihans ได้เนื้อเยื่อ ต่อม อวัยวะในระยะตัวอ่อนนำมาบดเป็นเซลล์ฉีดเข้าไปร่างกายสัตว์ทดลองที่มีความเสื่อมพร่องหรือสูญเสียเนื้อเยื่อ ต่อม อวัยวะเหล่านั้น พบว่าสามารถกระตุ้นเซลล์ให้มีการแบ่งตัวฟื้นฟูกลับมาได้

๔. ความเชื่อทางแพทย์จีนโบราณเกี่ยวกับเรื่องนี้ มีอะไรบ้าง
วิธีการใช้เซลล์ที่มีชีวิตไปรักษาเซลล์ที่เสื่อมพร่องสอดคล้องวิธีคิดของแพทย์แผนจีนโบราณที่เรียกว่า "อาศัยสิ่งเหมือนกันแปรเปลี่ยนกัน" เช่น

 • ใช้หัวใจรักษาหัวใจ
 • ใช้สมองรักษาสมอง
 • ใช้ไตรักษาไต                             
 • ใช้กระดูกรักษากระดูก
 • ใช้เลือดรักษาเลือด
 • ต้องการความแข็งแกร่งต้องบำรุงด้วยอุ้งตีนหมี
 • บำรุงสมรรถภาพทางเพศให้บำรุงด้วยอวัยวะเพศของสัตว์             

แพทย์แผนจีนดั้งเดิมใช้วิธีการกินซึ่งกินดิบๆ หรือไม่ก็ต้องผ่านกระบวนการต้มทำให้สุกหรือเก็บแห้ง ทำให้สารจำเป็น เช่น โปรตีน กรดอะมิโน เซลล์ที่มีชีวิต เอนไซม์ ถูกทำลายไปมาก นอกจากนี้ การผ่านการย่อย และดูดซึม ยังต้องถูกทำลายด้วยกรด น้ำย่อย กว่าจะดูดซึมเข้าไปในร่างกายคงเหลือปริมาณเพียงเล็กน้อย ปัจจุบันมีปัญหาโรคเอดส์ โรคไวรัสตับอักเสบ การคัดเลือกรก เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจะต้องมีมาตรฐานที่ดี ด้วยวิธีการเทคโนโลยีสมัยใหม่ แนวคิดดังกล่าวได้ถูกขยายออกไปโดยการนำเซลล์ใหม่ซ่อมเซลล์เก่า (cell therapy) เช่นเดียวกับการเปลี่ยนไตใหม่มาแทนไตเก่าในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังถาวร การให้เลือดทดแทนการเสียเลือด การให้การปลูกถ่ายเซลล์ผิวหนังกรณีไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการปลูกถ่ายไขกระดูก

๕. ทำไมต้องใช้รกแกะ? รกแกะกับรกคน ต่างกันอย่างไร?
แม้ว่า Dr.Alexis Carrel จะศึกษาและค้นพบว่าสารสกัดจากรกคนจะสามารถชะลอความแก่ ทำให้กลับมาเป็นหนุ่มสาว (สวยงาม) ได้ แต่มีข้อจำกัดทางกฎหมายในซีกโลกตะวันตกและสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับปัญหาจริยธรรม ความปลอดภัย และห้ามใช้อวัยวะมนุษย์เป็นยาทำให้การศึกษาเกี่ยวกับรกคนระงับไป การศึกษาเรื่องรกคนถูกเปลี่ยนไปศึกษาสัตว์เลี้ยง ลูกด้วยนมชนิดอื่น เช่น หมู กวาง แกะ วัว และพบว่ารกของแกะใกล้เคียงกับรกคนมากจึงมีการนำเอารกสกัดของแกะมาใช้ชะลอความแก่ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการใช้รกแกะมาแทนรกคน แต่ลักษณะโปรตีนและส่วนประกอบพื้นฐานไม่เหมือนกันทั้งหมด ทำให้สารสกัดรกแกะไม่สามารถให้ผลอย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ เพราะมีการปฏิเสธของร่างกายต่อเนื้อเยื่อใหม่ที่ได้รับ เช่นเดียวกับการเปลี่ยนถ่ายไตหรือการให้เลือด (ต้องคำนึงถึงความใกล้เคียงของเนื้อเยื่อ หรือเซลล์ที่จะถ่ายเทต่อกัน) คนกับแกะเป็นสัตว์คนละชนิดกัน การใช้รกแกะเพื่อชะลอความแก่จึงหวังผลเต็มที่ไม่ได้ (ในแง่ความปลอดภัยในระยะยาวยังต้องพิจารณาด้วย)
สารสกัดรกคนจึงเป็นความหวังในการ รักษาโรคและชะลอความแก่ในคนที่ดีที่สุดตามความเชื่อขณะนี้
        
๖. สารสกัดรกคนทำให้หนุ่มสาวกลับมาอีกได้จริงๆ หรือ ?
การดูแลสุขภาพต้องคิดแบบองค์รวม ต้องเข้าใจความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างร่างกายจิตใจ ธรรมชาติแวดล้อมซึ่งมีผลต่อสุขภาพ การใช้สารสกัดรก หรือกินยาบำรุงชั้นดีโดยไม่เข้าใจสภาพที่เป็นจริงของร่างกายของแต่ละบุคคล และละเลยการดูแล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน แน่นอนว่าเป็นแนวคิดที่ผิดพลาดอย่างสิ้นเชิง ซ้ำร้ายอาจจะทำให้เกิดโทษแก่ร่างกาย ปัจจุบันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทาง การแพทย์พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ การค้นพบความลี้ลับของธรรมชาติรวมถึงการเจาะลึกในภูมิปัญญาดั้งเดิม ทำให้มีวิธีการใหม่ๆ ในการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้นแต่โรคภัยไข้เจ็บดูเหมือนจะไม่ลดน้อยถอยลง ทั้งนี้เพราะมนุษย์มีวิถีชีวิตทางสังคม การงาน สิ่งแวดล้อม อาหารการกิน ความเครียด ที่ฝืนกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติ ละเมิดหลักของความสมดุล  การสร้างเสริมสุขภาพ ชะลอความแก่จึงต้องคำนึงทั้ง ๒ ด้าน ด้านหนึ่งเรียนรู้และเข้าใจตัวเองรวมถึงธรรมชาติ ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เกิดความสมดุล ซึ่งเป็นด้านหลักเพื่อลดความเสื่อมถอยของเซลล์ในทุกขณะ อีกด้านหนึ่งนำเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาเสริมช่วยอย่างเหมาะสม จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดและมีสุขภาพที่ดี มีอายุยืนยาวอย่างแท้จริง 

ข้อมูลสื่อ

325-009
นิตยสารหมอชาวบ้าน 325
พฤษภาคม 2549
แพทย์แผนจีน
นพ.วิทวัส (ภาสกิจ) วัณนาวิบูล