• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

แผลไหม้จากกระแสไฟฟ้า

แผลไหม้จากกระแสไฟฟ้า


กระแสไฟฟ้าเป็นสาธารณูปโภคที่จำเป็นต้องใช้ทุกครัวเรือน และมักพบอุบัติเหตุอยู่เสมอ อันตรายเกิดจากการวิ่งของกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกาย ทำให้เกิดแผลได้ทั้งภายนอกและภายในร่างกายตามเส้นทางผ่านของกระแสไฟฟ้าและ อาจเสียชีวิตได้

การปฐมพยาบาล

๑. ตรวจสอบความรู้สึก การหายใจ และชีพจร

๒. ถ้ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในปากให้ล้วงออก เพื่อให้ผู้บาดเจ็บหายใจได้สะดวก

๓. ถ้าไม่หายใจ ไม่มีชีพจรให้เป่าปาก ๒ ครั้ง สลับกับนวดหัวใจ ๑๕ ครั้ง จนกว่าผู้บาดเจ็บ ฟื้น หรือถึงโรงพยาบาล

๔. ถ้ารู้สึกตัวดีให้นอนตะแคงกึ่งคว่ำ เพื่อป้องกันลิ้นตกไปอุดทางเดินหายใจ

๕. ปิดแผลด้วยผ้าสะอาด

๖. นำส่งโรงพยาบาล
 

ข้อควรระวัง ถ้าผู้บาดเจ็บได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้า

 ๑. ดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือตัดกระแสไฟฟ้า

 ๒. ใช้ไม้แห้ง ผ้าแห้งเขี่ย หรือดึงผู้บาดเจ็บออกจากกระแสไฟฟ้า

ข้อมูลสื่อ

325-015
นิตยสารหมอชาวบ้าน 325
พฤษภาคม 2549