• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

นวัตกรรมร้อน ข้อเข่าเทียมชนิดพิเศษ

นวัตกรรมร้อน ข้อเข่าเทียมชนิดพิเศษ


"โอย...ย" ปู่ชัยร้องลั่นบ้านขณะก้าวขึ้นบันได
"ปู่เป็นอะไรไปค่ะ" หลานสาวถามพลางวิ่งมาดู
"ปู่ปวดเข่า" ปู่ชัยเอ่ยเบาๆ


ตั้งแต่วัยหนุ่มปู่ชัยทำงานเป็นชาวสวนต้องแบกผลไม้หนักอยู่ตลอดทั้งวัน กระดูกข้อเข่าด้านบนจึงกระทบกระเทือนโดยตรงกับเข่าด้านล่าง ทำให้ผิวข้อเข่าเสื่อมและเสียหายอย่างถาวร วิธีการรักษาปู่ชัยให้ได้ผลดีจึงหนีไม่พ้นเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแบบดั้งเดิมหรือแบบมาตรฐานนั้น แพทย์จะเปิดปากแผลผ่าตัดยาว ๘-๑๒ นิ้ว และตัดผ่านกล้ามเนื้อเหนือลูกสะบ้าและ เส้นเอ็นบางส่วน เพื่อเข้าไปถึงผิวข้อด้านใน จากนั้นจึงทำการผ่าตัดโดยนำข้อเข่าเทียมเข้าไปเปลี่ยนทำหน้าที่แทนข้อเข่าจริงของผู้ป่วย หลังผ่าตัดผู้ป่วยต้องใช้เวลาในการพักฟื้นและทำกายภาพบำบัดอยู่ที่โรงพยาบาลค่อนข้างนาน อีกทั้งการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแบบดั้งเดิมนั้น หลังผ่าตัดผู้ป่วยจะสามารถงอเข่าได้เพียง ๑๑๐-๑๓๐ องศาเท่านั้น จึงทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่เลี่ยงเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมออกไปด้วยหลายสาเหตุ เช่น ต้องลางานหลายวันเพื่อฟื้นฟูร่างกายหลังจากผ่าตัด กังวลเรื่องอาการเจ็บปวดจากบาดแผลผ่าตัด หรือบางรายที่เป็นสุภาพสตรีจะกังวลเรื่องรอยแผลเป็น เนื่องจากการผ่าตัดต้องเปิดปากแผลกว้าง แต่ปัจจุบันมีนวัตกรรมใหม่นั่นคือ  "การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมชนิดเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อย" โดยใช้ข้อเข่าเทียมชนิดพิเศษแบบ High  Flexion TKA

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ชนิดเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อย
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมชนิดเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อยนี้ เป็นทางออกสำหรับผู้ที่มีความกังวลกับข้อด้อยของการผ่าตัดแบบดั้งเดิม เนื่องจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแบบพิเศษนี้แพทย์จะเปิดปากแผลเพื่อทำการผ่าตัดยาวเพียง ๓-๕ นิ้วเท่านั้น และใช้เครื่องมือผ่าตัดที่ถูกออกแบบเฉพาะสำหรับบาดแผลขนาดเล็ก  ซึ่งช่วยให้หลีกเลี่ยงการตัดกล้ามเนื้อเหนือลูกสะบ้าได้  ทำให้มีการเสียเลือดระหว่างผ่าตัดน้อยและการบาดเจ็บเนื้อเยื่อต่ำ ผู้ป่วยจึงใช้เวลาในการพักฟื้นกับทำกายภาพบำบัดน้อยกว่าการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแบบดั้งเดิม อีกทั้งการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมชนิดพิเศษยังมีจุดเด่นตรงที่หลังการผ่าตัด ผู้ป่วยจะสามารถงอเข่าอย่างปลอดภัย ได้มากถึง ๑๕๕ องศาใกล้เคียงกับการงอเข่าโดยข้อเข่าธรรมชาติมากที่สุด ทั้งนี้ผู้ป่วยจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะเข้ารับการผ่าตัดหรือไม่ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้ชำนาญการ เพื่อทราบถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้แก่ อาการแทรกซ้อน การติดเชื้อ ภาวะเลือดแข็งตัว ระบบประสาท รวมถึงผลข้างเคียงของการใช้ยาชาอีกด้วย

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  "การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมชนิดพิเศษนี้ เป็นประโยชน์ต่อชาวเอเชียที่มีชีวิตประจำวัน ซึ่งต้องใช้เข่าในการนั่งพับเพียบ นั่งคุกเข่า นั่งสมาธิ  ขึ้นลงบันได โดยในประเทศไทยมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยวิธีนี้มาแล้วกว่า ๒๐๐ ราย และมีผลตอบรับจากผู้ป่วยอย่างดีเยี่ยม" 

ข้อมูลสื่อ

326-003
นิตยสารหมอชาวบ้าน 326
มิถุนายน 2549
บทความพิเศษ
เสกสรร หวังใจสุข