• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ขากรรไกรเคลื่อน

ขากรรไกรเคลื่อน


หมายถึง กระดูกขากรรไกรล่างเลื่อนหลุดออกจากที่ หรือที่เรียกว่า  "ขากรรไกรค้าง" เกิดจากการหัวเราะอย่างเต็มที่ หาวนอน อ้าปากกว้างกว่าปกติ  หรืออุบัติเหตุอื่นๆ มักมีอาการปวด เจ็บ ขากรรไกรแข็ง ขยับไม่ได้

การปฐมพยาบาล

๑. ให้อยู่นิ่งๆ

๒. ใช้ผ้าสามเหลี่ยมผูกพยุงคางไว้

๓. นำส่งโรงพยาบาล

ห้าม !
ตบที่คางเด็ดขาด

ข้อมูลสื่อ

326-017
นิตยสารหมอชาวบ้าน 326
มิถุนายน 2549