• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ข้อไหล่หลุด

ข้อไหล่หลุด


คือ ส่วนของกระดูกบริเวณข้อไหล่เคลื่อน หรือหลุดออกจากการกระชากอย่างแรง หรือเกิดร่วมกับกระดูกหัก

อาการ !  ปวด  บวม  เจ็บ  ไม่มีแรง  ยกแขนไม่ขึ้น

การปฐมพยาบาล

๑. ให้ข้อพักนิ่ง

๒. เข้าเฝือกชั่วคราว หรือใช้ผ้ามัดให้ส่วนนั้นอยู่นิ่งๆ

๓. งดอาหารน้ำและยาทุกชนิด

๔. นำส่งโรงพยาบาล

ข้อมูลสื่อ

326-018
นิตยสารหมอชาวบ้าน 326
มิถุนายน 2549