• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ดัดตนแก้ปวดหลังแบบประยุกต์

ดัดตนแก้ปวดหลังแบบประยุกต์


เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๔๙ ที่ผ่านมา เป็นวันหยุดของคลินิกผม ได้มีสุภาพบุรุษท่านหนึ่งเข้ามาที่คลินิกแล้วบอกว่า เขาก้มลงหยิบของพอยืดตัวขึ้นก็ปวดแปล๊บ ที่หลังส่วนเอว ตัวแข็งก้มลงไม่ได้ พอนั่งแล้วลุกขึ้นยืดตัวไม่ได้ จะนั่งจะลุกเดินก็ลำบาก ผมตรวจตามวิธีของการนวดโดยให้เขายกขาขึ้นตั้งฉากกับลำตัว เขาก็ยกขาขึ้นได้ไม่ถึง ๔๕ องศา ผมจึงให้เขานั่งไขว้ขาข้างที่ยกไม่ขึ้นพาดบนเข่าแบบไขว่ห้าง แล้วสอดแขนทั้ง ๒ ข้างเข้าใต้น่อง จากนั้นยกแขนขึ้นเข้าหาอก เขาทำไม่ได้เพราะปวดที่เอวมาก ผมก็ให้เปลี่ยนมาทำข้างที่ไม่ปวด  เขายกขาได้ถึงอก เสร็จแล้วผมก็ให้ทำแบบเดียวกันกับขาข้างที่ปวดใหม่ คราวนี้ยกขึ้นได้เหมือนข้างที่ไม่ปวดแล้ว เขาลองลุกขึ้นเดินก็รู้สึกดีขึ้น แต่หลังยังแข็งและปวดเล็กน้อย ผมก็ให้เขานอนลงชันเข่าทั้ง ๒ ขึ้นแยกขาออก ผมเอามือทั้ง ๒ ข้างจับเข่าเขาแล้วค่อยๆ นั่งลงบนท้อง จากนั้นค่อยๆ ยกขาเขาเข้าหาตัวผมทีละข้าง แล้วก็จับขาของเขามาทำท่าพนมเท้า ดึงเข้าหาตัวผมอีกครั้ง เมื่อทำเสร็จเขาบอกว่าหลังโล่งขึ้น ผมก็บอกให้เขาลองลุกขึ้นเดินใหม่ ทีนี้เขาเดินยืนนั่งนอนได้เป็นปกติ เขาเกริ่นถามถึงค่าบริการ ผมบอกว่าไม่คิดค่ารักษา แต่หากยังปวดอีกก็ให้กลับมานวดที่คลินิกของผมได้ ทีนี้คิดค่ารักษาตามปกติแน่นอน

ข้อมูลสื่อ

327-013
นิตยสารหมอชาวบ้าน 327
กรกฎาคม 2549
นวดไทย
พิศิษฐ เบญจมงคงวารี