• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ข้อเท้าเคล็ด ข้อเท้าแพลง

ข้อเท้าเคล็ด ข้อเท้าแพลง


ข้อเท้าเคล็ด ข้อเท้าแพลง เกิดจากการเคลื่อนไหวผิดท่า  ทำให้เกิดการหมุน พลิก บิด ของข้อเท้า เช่น เดินพลาด ตกหลุม เหยียบก้อนหิน ถูกกระแทก หรือของหล่นทับ มักมีอาการปวด บวม เจ็บ เคลื่อนไหวไม่ถนัด

การปฐมพยาบาล

๑. ให้ข้อเท้าที่ได้รับบาดเจ็บพักนิ่งๆ  ห้าม! เดิน

๒. ยกเท้าให้สูงเล็กน้อยเพื่อห้ามเลือดและลดบวม

๓. ประคบด้วยความเย็นทันทีนานอย่างน้อย  ๒๐ นาที

๔. ยึดข้อเท้าให้นิ่งด้วยผ้ายืด ถ้าสวมรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าที่ผูกด้วยเชือก ให้คลายเชือกผูกรองเท้า แต่ไม่ต้องถอดรองเท้า

ห้าม !  ประคบด้วยความร้อนใน ๒๔ ชั่วโมง
 

 

ข้อมูลสื่อ

327-016
นิตยสารหมอชาวบ้าน 327
กรกฎาคม 2549