• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ตาแฟชั่นกับอันตรายต่อดวงตา

คอนแท็กเลนส์แฟชั่นเป็นอย่างไร

คอนแท็กเลนส์ (contact Lens) เป็นวัสดุมีลักษณะใส สำหรับใส่ครอบบริเวณกระจกตาดำ เพื่อประโยชน์ด้านต่างๆ ที่สำคัญ ๓ ด้าน
๑. แก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ เช่น สายตาสั้น สายตาตายาว หรือสายตาเอียง (เช่นเดียวกับการใช้แว่นตา)
๒. รักษาโรคของกระจกตาบางโรค เช่น กระจกตาทะลุ กระจกตาเป็นแผล หรือกระจกตานูนผิดปกติ (keratoconus)
๓. ความสวยงาม (cosmetic contact lens) เช่น คอนแท็กเลนส์สี และคอนแท็กเลนส์ตาโต 
 
 
คอนแท็กเลนส์แฟชั่น คือการนำคอนแท็กเลนส์ชนิดมีสีต่างๆ มาใช้เพื่อความสวยงาม ในอดีตคอนแท็กเลนส์สีอาจนำมาใช้เพื่อลดความรู้สึกด้อยของผู้ป่วยที่มีปัญหากับกระจกตา เช่น ใส่ปกปิดกระจกตาที่เป็นแผลเป็นสีขาว ให้เป็นสีดำมองเห็นคล้ายกระจกตาและม่านตาคนปกติ หรือใช้กับผู้ป่วยที่ไม่มีม่านตา (aniridea) ให้สามารถสู้แสงแดดได้มากขึ้น 
ในระยะเวลา ๕-๖ ปีที่ผ่านมา กระแสการใช้คอนแท็กเลนส์สีเพื่อความสวยงามแพร่กระจายมาจากเกาหลีใต้และญี่ปุ่น เป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศไทย โดยอาจมีการระบายสีต่างๆ ลงบนผิวกระจกตา เช่น สีฟ้า สีเขียวหรือแม้แต่สีชมพู โดยอาจเป็นรูปร่างคล้ายม่านตาหรือเป็นลวดลายต่างๆ ทำให้ใบหน้าดูแปลกตาขึ้นและเป็นจุดสนใจของผู้พบเห็น จึงเป็นที่นิยมมากในหมู่วัยรุ่น
 

 

คอนแท็กเลนส์สี แตกต่างกับคอนแท็กเลนส์ตาโตอย่างไร
คอนแท็กเลนส์ตาโตคือคอนแท็กเลนส์สีชนิดหนึ่ง ที่มีการนำสีมาวาดบนผิวคอนแท็กเลนส์ให้มีลักษณะรูปร่างคล้ายม่านตาแต่จะมีขนาดวงของสีโตกว่าขนาดกระจกตาดำปกติ และใช้สีที่ทำจากวัสดุที่ให้ความแวววาวของสีมากขึ้น ทำให้ผู้ที่ใส่คอนแท็กเลนส์ตาโตจะแลดูเหมือนกระจกตาดำมีสีสันสดใสและมีขนาดของดวงตาดำโตขึ้น แต่ไม่ได้ทำให้เปลือกตาเปิดโตได้มากขึ้นแต่อย่างใด
 
คอนแท็กเลนส์แฟชั่น มีอันตรายต่อดวงตาหรือไม่
 
อันตรายที่อาจเกิดจากคอนแท็กเลนส์แฟชั่น แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ
๑.เกิดจากการใช้คอนแท็กเลนส์ ซึ่งเป็นอันตรายเช่นเดียวกับการใช้คอนแท็กเลนส์ทั่วไป คือ อาจทำให้กระจกตาอักเสบเป็นหนอง จากการใช้คอนแท็กเลนส์ผิดวิธี ไม่รักษาความสะอาด หรือใส่คอนแท็กเลนส์นอน จะทำให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่บริเวณกระจกตา อาจทำให้เกิดปัญหาถึงขั้นตาบอดได้ 
นอกจากนั้น การใส่คอนแท็กเลนส์มาเป็นระยะเวลานานๆ อาจทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ที่เปลือกตา (Giant papilla conjunctivitis) ทำให้มีอาการเคืองตา ตาแดง ไม่สบายตา และใส่คอนแท็กเลนส์ได้ไม่ทน จนกระทั่งไม่สามารถใส่ได้ในที่สุด
๒.เกิดจากการใส่คอนแท็กเลนส์แฟชั่น เนื่องจากคอนแท็กเลนส์แฟชั่นมีขายกันแพร่หลายทั่วไป มีหลากหลายราคา อาจไม่มีการควบคุมทั้งคุณภาพ วัสดุ และราคา บางกรณีอาจเกิดอาการดวงตาแพ้ต่อวัสดุที่ทำคอนแท็กเลนส์ หรือสีที่นำมาระบายบนผิวคอนแท็กเลนส์ได้
ดังนั้น ผู้ที่สนใจจะใช้คอนแท็กเลนส์แฟชั่น จึงควรเลือกซื้อชนิดและแหล่งซื้อคอนแท็กเลนส์ที่น่าเชื่อถือ และใช้เฉพาะกรณีจำเป็น ศึกษาและดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกต้อง รวมทั้งใส่ในระยะเวลาที่น้อยที่สุด เมื่อหมดความจำเป็นให้ถอดออกทันที และห้ามใส่คอนแท็กเลนส์นอนเด็ดขาด
 
ขนตาปลอมคืออะไร และใช้เพื่อประโยชน์อย่างไร
ขนตาของมนุษย์ปกติจะมีทั้งที่เปลือกตาบนและล่าง ข้างละ ๔๐-๕๐ เส้น โดยขนตาบนจะยาว หนาและมีลักษณะงอนกว่าขนตาล่าง ขนตามีหน้าที่สำคัญตามธรรมชาติคือการป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าตา เช่น เหงื่อจากบริเวณหน้าผาก หรือฝุ่นผงต่างๆ 
นอกจากนั้น เนื่องจากเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่บนบริเวณใบหน้าของมนุษย์ และมีการกะพริบเคลื่อนไหวตลอดเวลา จึงทำให้เป็นจุดสนใจจุดหนึ่งของใบหน้า 
ดังนั้น ผู้ที่มีขนตาน้อย บางหรือไม่งอนงามจึงนำวัสดุที่ทำเป็นขนตาปลอมมาติดเพื่อเพิ่มบุคลิกที่น่าสนใจให้กับใบหน้า
 
ขนตาปลอมมีกี่ชนิด และมีความแตกต่างกันอย่างไร
 ปัจจุบันขนตาปลอมมีความหลากหลายทั้งชนิด วัสดุที่ทำ ราคา และแหล่งที่ขาย โดยอาจจำแนกตามความคงทนได้เป็น ๒ ชนิด
 
 
๑. ขนตาปลอมชนิดชั่วคราว โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นแผงขนตาปลอมที่ลักษณะลวดลาย ขนาดและสีสันต่างๆ ผู้ใช้จะใช้กาวทาบริเวณแผงขนตาให้ติดกับบริเวณขอบเปลือกตาบนหรือขอบเปลือกตาล่าง เมื่อต้องการเลิกใช้ เช่นตอนเย็นก็สามารถล้างถอดออกเพื่อเก็บไว้ติดใหม่ในวันต่อๆ ไปได้
๒. ขนตาปลอมชนิดถาวร คือการนำขนตาปลอมเป็นเส้นๆ มาใช้กาวปักเข้าไปบริเวณรูขนตาทีละเส้น จะทำให้ขนตาปลอมติดกับบริเวณขอบเปลือกตานานหลายสัปดาห์หรืออาจเป็นเดือนได้
 
ขนตาปลอมมีอันตรายต่อดวงตาหรือไม่
อันตรายของขนตาปลอมเกิดได้จากหลายขั้นตอนดังนี้
๑. การแพ้วัสดุที่นำมาทำเป็นขนตาปลอม หรือกาวที่นำมาติดขนตาปลอม อาจทำให้บริเวณขอบขนตา แดง บวมหรือติดเชื้อได้
๒. การสะสมของเชื้อโรคบริเวณแผงขนตา ทำให้มีปัญหาเปลือกตาอักเสบตามมาได้
๓. การหลุดของขนตาปลอมเข้าในดวงตา หากมีการขยี้ตาซ้ำอาจทำให้กระจกตาเป็นแผลและติดเชื้อที่กระจกตาดำ (corneal ulcer) ได้
ดังนั้น การใช้ขนตาปลอม ควรเลือกใช้เมื่อกรณีจำเป็น เลือกซื้อชนิดและแหล่งขายที่น่าไว้วางใจ และดูแลรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับดวงตาได้
 
สอบถามปัญหาสุขภาพตากับราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ที่เว็บไซต์ www.rcopt.org
 

 

ข้อมูลสื่อ

397-041
นิตยสารหมอชาวบ้าน 397
พฤษภาคม 2555
รักษ์ “ดวงตา”
รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์