• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ดัดตนแก้เส้นทั่วสารพางค์

ดัดตนแก้เส้นทั่วสารพางค์


ระยะนี้ฝนตกชุกมากทำให้เกิดน้ำท่วมหลายแห่งและคนก็เริ่มเป็นไข้หวัดกันมาก สมัยที่ผมเป็นเด็ก คุณแม่จะทำแกงส้มดอกแคให้กินเป็นประจำเกือบทุกวัน  ป้องกันการเป็นไข้หัวลม  หากยังเป็นไข้คุณแม่ก็ใช้สมุนไพรเหมือดคนฝนกับยาเขียวหอมให้กิน ถ้ามีอาการคัดจมูกหายใจไม่ค่อยออกก็จะใช้หอมแดงทุบใส่ลงในน้ำร้อนจัดๆ แล้วให้ดม จมูกก็จะโล่งดี แต่ถ้ายังไม่หายคุณแม่ก็จะซื้อยาประสะนอแรดให้กิน ๑ ซอง แล้วดื่มน้ำร้อนมากๆ ห่มผ้าหนาๆ ให้เหงื่อออกท่วมตัวก็จะสร่างไข้ไปเอง ตอนนี้ถ้าผมเป็นหวัดจะกินฟ้าทลายโจรชนิดแคปซูล ครั้งละ ๓ แคปซูล  วันละ ๓ ครั้ง ก็จะหายดี แต่เวลาหายไข้ใหม่ๆ มักจะปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัว ผมมักจะใช้ท่าดัดตนแก้เส้นทั่วสารพางค์ทุกวันอาการก็จะดีขึ้น
 

ข้อมูลสื่อ

330-005
นิตยสารหมอชาวบ้าน 330
ตุลาคม 2549
นวดไทย
พิศิษฐ เบญจมงคงวารี