• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ใช้รักษาอาการปวดที่เท้า อันเนื่องมาจากปลายประสาทอักเสบ

ใช้รักษาอาการปวดที่เท้า อันเนื่องมาจากปลายประสาทอักเสบ


สารสกัดที่ออกฤทธิ์ใช้รักษาอาการปวดได้อย่างกว้างขวาง ได้มาจากพืชที่คนไทย นิยมนำมาปรุงแต่งรสชาติของอาหารจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เมื่อ ๓-๔ ปีที่แล้ว มีการวิจัยเกี่ยวกับสารออกฤทธิ์จากพืชชนิดนี้มากถึง ๓๐๐ เรื่องต่อปี แพทย์ในหลายประเทศรวมทั้งเมืองไทยทำวิจัยทางคลินิกได้รับการตีพิมพ์แล้วประมาณ ๖๐ เรื่อง เนื่องจากประโยชน์ทางยาและมีความปลอดภัย คณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้ยอมรับให้เป็นยาที่ใช้ได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ (OTC- over the counter medication) เภสัชกรไทยพัฒนาเป็นเจลทาภายนอก วางจำหน่ายมานานกว่า ๔ ปีแล้ว สารออกฤทธิ์นี้ คือ แคปไซซิน (Capsaicin) สกัดได้จากพริก องค์การเภสัชกรรมพัฒนาในรูปแบบเจล ชื่อ เจลพริก (ร้อยละ ๐.๐๒๕)

แพทย์ทั่วโลกยืนยันผลการรักษาทางคลินิก
แพทย์หญิงดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ โรงพยาบาลบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ทดลองใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อได้ผลดี ดร.ปีเตอร์ ส. สตาตส์ (Dr.Peter S. stats) แพทย์หัวหน้าหน่วย แก้ปวด แผนกวิสัญญีของสถาบันแพทย์จอห์น ฮอปกินส์ ได้ทดลองทาเจลพริกกับผู้ป่วยที่มีอาการปวดที่เท้าอันเนื่องมาจากปลายประสาทอักเสบ (Nerve-related foot pain) ปรากฏว่าใช้ได้ผลดี

ดร.วัตสัน (Dr.Watsan) และคณะได้ทดลองใช้เจลพริกรักษาอาการปวด หลังจากผ่าตัดในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม พบว่า ทาแคปไซซินที่ความเข้มข้นร้อยละ ๐.๐๒๕ ติดต่อกัน  ๔-๖ สัปดาห์ ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นร้อยละ ๕๗ และใช้เจลพริกที่ความเข้มข้นร้อยละ ๐.๐๗๕ กับผู้ป่วยที่มีอาการปวดจากโรคเบาหวาน (Diabetic neuropathy) โดยทาวันละ ๔ ครั้งติดต่อกัน ๒ สัปดาห์ สามารถบรรเทาอาการปวด เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินและการนอนได้ดีขึ้น ดีลและคณะ (Deal el al) ได้ทดลองรักษาอาการปวดในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบ (Ostcoarthritis & Rhcumatoid arthritis) บริเวณข้อเข่า (knee) พบว่า มีอาการดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ เบิร์นสตีนและคณะ (Bernstein ct al) ได้ทดลองใช้แคปไซซินรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อนกวาง (Psorlasis) พบว่า ได้ผลดี

พบสารแคปไซซิน (Capsaisin) ได้ในพริกแทบทุกชนิด
สารสำคัญที่ทำให้พริกมีรสเผ็ดร้อน คือ แคปไซซิน (Capsaisin) พบได้ในพริกแทบทุกชนิด รวมทั้งในพริกไทยและขิง พริกกะเหรี่ยงจะมีสารแคปไซซิน มากกว่าพริกพันธุ์อื่นๆ และมีมากในส่วนรกของพริก มีโครงสร้างเป็น vanilly amide สารแคปไซซินออกฤทธิ์โดยทำให้เกิดการปลดปล่อยของสารซับสแตนซ์ พี (substance P) ซึ่งเป็นสารสื่อนำสัญญาณประสาท (Ncurotransmitter) ส่งผ่านความรู้ปวดจากเซลล์ประสาทไปยังสมอง หลังจากได้รับแคปไซซินซ้ำๆ จะทำให้สารนี้หมดไปจนไม่สามารถสื่อนำได้ อาการเจ็บปวดจะลดลง

เจลพริกคือแคปไซซินในรูปแบบเจล
องค์การเภสัชกรรมได้พัฒนา ตำรับเจลพริกโดยนำพริกกะเหรี่ยงของไทยมาสกัด แล้วผลิตในรูปแบบเจลที่สามารถรักษาคุณค่าของสารแคปไซซิน  ให้มีความเข้มข้นร้อยละ ๐.๐๒๕ ได้และควบคุมกำจัดให้ปลอดจากเชื้อรวมทั้งสารปนเปื้อนอื่นๆ ภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน GMP & ISO 90002 เหมาะสำหรับรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ ปวดแบบเรื้อรัง ปวดปลายมือ ปลายเท้า ปวดจากโรคงูสวัด ปวดจากโรคข้ออักเสบ และปวดแผลผ่าตัด (ใช้ทารอบแผลเท่านั้น) ท่านสามารถสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ร้านค้าองค์การเภสัชกรรมและร้านขายยาทั่วไป

สมุนไพรไทย! คนทั่วโลกยังใช้ คนไทยจะน้อยหน้าได้อย่างไร!

ข้อมูลสื่อ

297-009
นิตยสารหมอชาวบ้าน 297
มกราคม 2547
ภก.สุดเหมือนฝัน ธนธัญญา