• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ดัดตนแก้คอแก้ไหล่

ดัดตนแก้คอแก้ไหล่


ปัจจุบันนี้ผู้คนมีอาการคอไหล่ตึงกันมาก ไม่เลือกว่าผู้ชายหรือผู้หญิง เด็กหรือผู้ใหญ่ และในวัยทำงาน ตั้งแต่คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการใช้งานมากขึ้น ผู้ที่หมกมุ่นอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้สายตาและ มือมากก็ทำให้มีอาการตึงคอ บ่า และไหล่มากขึ้นตามลำดับการใช้มากหรือน้อย ผมเรียกโรคนี้ว่าโรคคอมพิวเตอร์ ก็คงไม่ผิด เพราะคนที่เข้ามานวดที่คลินิกของผม บางคนจะให้นวดเฉพาะ คอ บ่า และไหล่เท่านั้น ยิ่งคนญี่ปุ่นจะมีถึงร้อยละ ๘๐ จะนวดเน้นที่คอ บ่า และไหล่มากเป็นพิเศษ เดี๋ยวนี้ตามร้านบริการนวดจะมีทั้งนวดตัวรวมถึงคอ บ่า และไหล่ด้วย และนวดเฉพาะเท้า

เมื่อตอนกลางปีที่แล้วได้มีโอกาส ไปสอนนวดที่ประเทศญี่ปุ่น พอวันหยุด ได้ไปเดินดูที่ศูนย์การค้า ที่นั้นจะมีร้านนวดติดราคานวดคิดเป็นเวลาตั้งแต่ ๑๐ นาที ถึง ๑ ชั่วโมง ประเทศไทยยังไม่มีนวด ๑๐ นาที แต่ก็มีเตียงสำหรับนอนนวดคอ บ่า และไหล่ (ผมลองซื้อมาใช้แล้ว) ผมได้เข้าพักที่โรงแรมใกล้ที่ทำงาน ตอนเช้าเวลา ๐๖.๓๐ น. จะมีโทรทัศน์ของที่นั่นออกรายการบริหารกายทุกวัน เป็นเวลา ๓๐ นาที มีอยู่ท่าหนึ่งที่วิทยากรเขาแนะนำให้พวกเขาทำเหมือนท่าฤาษีดัดตนแก้คอ บ่า และไหล่ที่ผมนำมาเขียนนี้ แต่ท่าของเขาให้เอามือไขว้ข้างหลัง ท่าฤาษีดัดตนของเราเอามือไขว้ข้างหน้า ซึ่งเป็นท่าที่ผมเคยแนะนำคนไข้ของผมบริหารหลังนวดอยู่แล้ว

ข้อมูลสื่อ

297-010
นิตยสารหมอชาวบ้าน 297
มกราคม 2547
นวดไทย
พิศิษฐ เบญจมงคงวารี