• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ดัดตนแก้ลมปัตคาตในเอว

มีนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มาฝึกปฏิบัตินวดไทย แนวเชลยศักดิ์ จำนวน ๓๐ คน
(ส่วนใหญ่จะถนัดนวดแนวราชสำนัก)

การเรียนระดับปริญญาตรีจะต้องมีความรอบรู้ในทุกด้านของการนวดแผนไทย นั่นคือทั้งแนวราชสำนักและแนวเชลยศักดิ์
แนวราชสำนัก เน้นเรื่องมารยาท จะมีแบบแผนให้ใช้นิ้วหัวแม่มืออย่างเดียว ไม่มีการบิด ดัด สลัด ดึง
แนวเชลยศักดิ์ เน้นความสบายของทั้งผู้นวดและผู้ถูกนวด มีการใช้ทั้งมือ เท้า เข่า ศอก รวมไปถึงการดัด การดึง แล้วแต่ตามความเหมาะสมกับอวัยวะนั้นๆ เป็นต้นว่าใช้เหยียบ ต้นขาที่มีกล้ามเนื้อหนาๆ จะใช้เหยียบ ถ้าใช้นิ้วอย่างเดียวนวด ภาษาของหมอนวดเรียก ไม่ถึงเส้นŽ
มีคนไข้บางคนที่ปวดเอว ได้แนะนำให้ใช้ท่าฤาษีดัดตนบริหารแก้ปวดเอว ดังนี้                        
                                                                                                                                                                                                                                         

ท่าบริหาร
๑.ยืนตรง ขาชิดกัน
๒.กางแขนทั้ง ๒ ข้างออกด้านข้างเสมอไหล่
๓.ยกขาข้างซ้ายขึ้นวางไว้บนม้านั่ง ตั่ง หรือเตียงเลย
๔.เอี้ยวตัวช้าๆไปทางซ้ายจนตึง นับ ๑-๑๐ จากนั้นเอี้ยวตัวกลับมาที่ท่าเดิม
๕.ยกขาข้างขวาขึ้นวางไว้บนม้านั่ง ตั่ง หรือเตียงเลย
๖.เอี้ยวตัวช้าๆไปทางขวาจนตึง นับ ๑-๑๐ จากนั้นเอี้ยวตัวกลับมา
จบการบริหารแล้วค่อยหุบแขนลงข้างตัว 

                          

ข้อมูลสื่อ

319-011
นิตยสารหมอชาวบ้าน 319
พฤศจิกายน 2548
นวดไทย
พิศิษฐ เบญจมงคงวารี