• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ดัดตน แก้ลมต้นขา สันนิบาต และตามัว แก้เวียนศีรษะ

ดัดตนแก้ปวดศีรษะ
เมื่อวันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน เวลา ๑๔.๑๐ น. ผมได้มีโอกาสไปพูดออกอากาศในรายการ "ตามตะวัน" เรื่อง "กดจุดง่ายๆ ด้วยตนเอง" ที่สถานีวิทยุศึกษา คลื่นความถี่ FM 92 MHz และ AM 1161 KHz ซึ่งส่วนผลิตรายการวิทยุเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัยของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้นำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้ทั่วไปเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง ผมได้พูดถึงการกดจุดที่นำมาประยุกต์ใช้กับการนวดไทยด้วย ตอนท้ายรายการหลังบรรยายได้เปิดโอกาสให้ผู้รับฟังได้โทรศัพท์สอบถาม มีอยู่หลายสายสอบถามเรื่องกดจุดแก้ปวดศีรษะ ผมจะอธิบายในที่นั้นให้ชัดเจนเป็นการยากมาก เพราะเวลาจำกัด
ผมจึงขอถือโอกาสนี้เขียนมาให้ผู้ที่เป็นสมาชิกและสนใจนิตยสารนี้ให้เข้าใจได้ดีมากขึ้น เพราะวิธีกดจุดหยุดอาการปวดศีรษะนั้นมีหลายตำรา เขียนโดยชาวต่างประเทศด้วย และที่สำนักพิมพ์หมอชาวบ้านก็มีเขียนโดยอาจารย์วิทิต วัณนาวิบูล

ในตำราหมอนวดไทยเขียนไว้ว่า ถ้าปวดศีรษะเวลาเช้าให้นวดที่โขนงคิ้วทั้ง ๒ ข้าง ถ้าปวดศีรษะทั่วไปก็จะกดจุดตรงรอยบุ๋มใต้ท้ายทอยหลังใบหู และระหว่างรอยต่อของกะโหลกศีรษะกับกระดูกคอชิ้นที่ ๑ ถ้าตำรานวดมือ ก็จะนวดจุดที่มือ คือจุดร่องง่ามนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ บางตำราเขียนชื่อว่า จุดประสานธรณี แต่ผมขอเสนอให้ลองกดจุดและดัดตนแบบที่ผมเขียนมานี้ เพราะผมแนะนำไปหลายราย ทำแล้วเขาบอกว่า "โล่งดี"

               Ž     
 

ข้อมูลสื่อ

309-014
นิตยสารหมอชาวบ้าน 309
มกราคม 2548
นวดไทย
พิศิษฐ เบญจมงคงวารี