• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

บรรเทาการอักเสบเฉพาะที่ รู้ไหม? ยาอะไรเอ่ย?

นำสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษาแผลเฉพาะที่ ที่เกิดจากเชื้อไวรัสและจุลินทรีย์ มาผ่านกระบวนการผลิตตามขั้นตอน GMP ตั้งแต่การสกัดสารออกฤทธิ์ ทดสอบ Antiviral activity ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อโดยรังสีแกมมา เตรียมเป็นยาใช้ทาภายนอก ๒ รูปแบบ คือ ครีมและกลีเซอรีน ทดสอบผลทางคลินิกโดยแพทย์และเภสัชกรสามารถใช้ประโยชน์ได้มากมาย บรรเทาอาการทรมานและรักษาแผลเรื้อรังเฉพาะที่ได้ครอบคลุมมากกว่ายาแผนปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขจึงอนุมัติให้เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

สมุนไพรรักษาแผลเฉพาะที่ คือ
พญายอ
สารออกฤทธิ์ คือ Lupeol, beta-sitosterol, stigma sterol, flavanoids
สรรพคุณ ต้านการอักเสบและทำลายเชื้อไวรัสเฮอร์ปีส์ รักษาแผลโรคเริม งูสวัดและแผลในช่องปาก
ยาที่ได้รับการพัฒนา คือ ครีมพญายอ และ กลีเซอรีนพญายอ

พญายอ (Climacanthus nutans Lindau)
ชื่ออื่น พญาปล้องทอง พญาปล้อง พญาปล้องคำ เสลดพังพอน ตัวเมีย
ส่วนที่ใช้ ใบ ต้น ราก
สรรพคุณ รักษาอาการอักเสบเฉพาะที่ ถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อย รักษาโรคเริม งูสวัด

วิธีใช้แบบตำราแพทย์แผนไทยดั้งเดิม
ใบ
นำใบพญายอสด ๑๐-๑๕ ใบ มาล้างให้สะอาด ตำให้ละเอียด ตักลงใส่ภาชนะสะอาด และเติมเหล้าขาวหรือแอลกอฮอล์พอท่วม ตั้งทิ้งไว้ ๑ สัปดาห์ หมั่นคนยาทุกวัน กรองน้ำยา นำมาทาบริเวณที่ปวดบวม หรือหากเป็นมาก ใช้กากพอกบริเวณที่เป็น
ทั้งต้น ตำกับดินประสิวเล็กน้อย ผสมกับสุรา เอากากพอก แก้พิษงู แก้แมลงสัตว์กัดต่อย แก้เริม งูสวัด
ราก ฝนทาแก้พิษงู ตะขาบ และแมลงป่อง

หมายเหตุ : ไม่ควรใช้วิธีตำพอกบริเวณที่มีอาการโดยตรงเพราะจะทำให้ทำความสะอาดยาก


ตำรับยาในรูปแบบยาแผน ปัจจุบันโดยองค์การเภสัชกรรม

ครีมพญายอ
ส่วนประกอบ
: ในครีม ๑๐๐ กรัม ประกอบด้วย สารสกัดพญายอ ๔ กรัม
สรรพคุณ ใช้รักษาโรคเริมที่มีการติดเชื้อจากไวรัสประเภทเฮอร์ปีส์ ซิมเพล็กซ์ของผิวหนัง ได้แก่ โรคเริมและงูสวัด
วิธีใช้ ทาบริเวณที่มีการอักเสบ ปวดแสบปวดร้อน วันละ ๔ ครั้ง ถ้ายังไม่หายให้ทาต่อไปได้อีก ๕ วัน
ขนาดบรรจุ หลอดละ ๕ กรัม
กลีเซอรีนพญายอ
ส่วนประกอบ ในกลีเซอรีน ๑๐๐ ซีซี ประกอบด้วยสารสกัดพญายอ ๔ กรัม
สรรพคุณ รักษาแผลในปากที่เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์
วิธีใช้ ทาบริเวณแผลในปาก
ขนาดบรรจุ ขวดละ ๑๐ ซีซี

แพทย์และเภสัชกรที่ทดสอบผลการรักษาทางคลินิก คือ
นพ.สมชาย แสงกิจพร และคณะ (โรคเริมที่อวัยวะเพศเป็นซ้ำเทียบกับอะไซคลอเวียร์)
เภสัชกรหญิง สุภาภรณ์ ปิติพร และคณะ (โรคเริมและแผล ในช่องปาก)

ครีมพญายอและกลีเซอรีนพญายอ มีจำหน่ายที่ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรมและร้านขายยาทั่วไป

สมุนไพรไทย มีประโยชน์มากมายและน่าใช้จริงๆ


 

ข้อมูลสื่อ

310-016
นิตยสารหมอชาวบ้าน 310
กุมภาพันธ์ 2548
ภก.สุดเหมือนฝัน ธนธัญญา