• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ฝึกมือให้ใช้งานได้ สำหรับผู้มีอาการอัมพฤกษ์ครึ่งซีก

ฝึกมือให้ใช้งานได้ สำหรับผู้มีอาการอัมพฤกษ์ครึ่งซีก

หลังจาก ๒ สัปดาห์ที่ท่านมีอาการที่เรียกกันว่า อัมพฤกษ์ครึ่งซีก (hemipareis) ท่านยกและ กางแขนได้บ้าง แต่มือท่านยังอ่อนแรงอยู่ ไม่สามารถใช้มือข้างนั้นให้ทำหน้าที่เหมือนเดิมได้ ท่านสามารถฝึกมือข้างนั้นให้ทำงานได้ ด้วยข้อแม้ว่า ท่านต้องเหยียดนิ้วมือได้บ้างไม่ใช่งอนิ้วกำมือได้อย่างเดียว  

หลักการ  
อาการอ่อนแรงครึ่งซีกของร่างกาย อาจจะหายเองได้ภายใน ๒-๓ วัน หรือใน ๑-๒ สัปดาห์ หมายความว่า ท่านสามารถใช้มือทำงานได้ตามปกติ แต่หลังจาก ๒ สัปดาห์แล้ว ท่านยังไม่สามารถใช้มือได้ตามปกติในชีวิตประจำวัน ท่านและญาติควรต้องยอมเสียเวลาเพื่อฝึกมือให้ใช้งานให้ถูกต้อง เพื่อให้มือข้างนั้นกลับมาทำงานได้  

 การฝึกมือให้กลับมาใช้งานมีข้อกำหนดของผู้ป่วย ดังนี้ 

 ๑. ต้องสามารถยกหรือกางแขนเองได้บ้าง 

 ๒. ต้องเหยียดนิ้วออกได้บ้าง ไม่ใช่งอนิ้วกำมือได้อย่างเดียว 

 ๓. มีอาการอัมพฤกษ์เป็นครั้งแรก ไม่ใช่หนที่ ๒ ที่ ๓  

 ๔. สื่อสารกับผู้อื่นรู้เรื่อง

 ๕. ไม่มีปัญหาในการมองเห็น

 ในบางรายแม้จะมีข้อ ๑ และข้อ ๒ การฝึกไม่ได้ผลเท่าที่ควรได้ เพราะมีปัจจัยเหล่านี้

 ๑. ควบคุมระบบขับถ่ายเองไม่ได้

 ๒. รับประทานอาหารทางปากไม่ได้

 ๓. ไม่ใช่อัมพฤกษ์ครั้งแรก

 ๔. มือใช้งานไม่ได้ นานกว่า ๑๒ สัปดาห์

เตรียมตัวก่อนจะเริ่มฝึกมือ 
การเตรียมกำลังแขนข้างอ่อนแรงมีความสำคัญอย่างมาก เพราะถ้าแรงแขนดีจะทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องเกร็งมือและแขนข้างที่ดีมากเกินไป (บางท่านเกร็งจนปากเม้มบิดเบี้ยว) การเตรียมกำลังแขนข้างที่อ่อนแรงท่านหาอ่านได้ในหนังสือ "อัมพาตและอัมพฤกษ์ครึ่งซีก" ": พยากรณ์การฟื้นตัวของอาการ" ": แนวทางรักษาทางกายภาพบำบัด" ของสำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน ถ้าผู้ป่วยใช้แรงจากส่วนอื่นมาช่วยมือให้ทำงานจะทำให้ผิดหลักการทำงานที่ถูกต้องของมือ (ใช้กล้ามเนื้อไม่ถูกต้อง) ดังนั้น การฝึกมือโดยปราศจากการเตรียมกำลังแขนข้างที่อ่อนแรงจึงไม่ถูกต้อง   เพราะการเตรียมกำลังแขนจะใช้เวลาไม่เกิน ๒ สัปดาห์ โดยฝึกให้ถูกวิธี (ฝึกแขนครั้งละ ๒๐-๓๐ นาทีวันละ ๒ ครั้ง) ข้อมูลสื่อ

293-012
นิตยสารหมอชาวบ้าน 293
กันยายน 2547
เรื่องน่ารู้
มนูญ บัญชรเทวกุล