• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ดัดตน แก็เท้าเย็น ใจสวิงสวาย

ดัดตน แก็เท้าเย็น ใจสวิงสวาย


ใจสวิงสวาย คือ ใจหวิว วิงเวียน กระวนกระวาย ใจวาบๆ หวามๆ ด้วยอาการไข้ ผมเคยเป็นมาแล้วเหมือนจะเป็นลม คนที่ทำงานหนักเกินกำลัง มีเวลาพักผ่อนน้อย ได้รับข่าวที่เศร้าโศก เสียใจกะทันหัน ก็จะมีอาการดังที่ผมเขียนมาข้างต้นนี้ บางคนประมาทนึกว่าตัวเองแข็งแรงดีก็ไม่ค่อยจะออกกำลังกายสม่ำเสมอ ดื่มเหล้าเมายาหามรุ่งหามค่ำ พอมีผู้หวังดีเตือนก็จะบอกไม่เป็นไร ผมยังหนุ่มอยู่ร่างกายก็ฟิตเปรี๊ยะ ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยง่ายๆหรอก คุณแม่ของผมเคยบอกผมว่า “บางคนคิดว่า ข้าสวยหน้าจะไม่ออกฝี” “นึกว่าข้ามีแล้วจะไม่ค้าความ” เพราะคนสมัยก่อน คนรวยถ้าค้าความก็จนได้

ปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลเห็นความสำคัญเรื่องสุขภาพของประชาชน จึงตั้งกรมสนับสนุนสุขภาพเพื่อประชาชนในกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีการรณรงค์การออกกำลังกายทางสื่อมวลชนแทบทุกวัน ทั้งหนังสือพิมพ์ต่างๆ วิทยุ โทรทัศน์ ถ้าประชาชนมีสุขภาพดีแล้ว รัฐก็ไม่ต้องจ่ายเงินเพื่อรักษาคนไข้ได้ป่วยมากมาย จะได้เอาเงินไปพัฒนาด้านอื่นที่จำเป็นอีกเยอะ เพราะฉะนั้น ท่านสมาชิกของเราทุกท่านควรจะออกกำลังกายทุกวัน เหมือนโปสเตอร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ผมเอามาติดไว้ที่หน้าโรงเรียนของผม เขียนว่า “จิตใจที่แจ่มใส อยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์”

แต่ถ้าท่านใดมีอาการอย่างที่ผมเขียนมาข้างบนนี้บ่อยๆ ก็ควรออกกำลังกายแบบฤาษีดัดตน ที่ผมนำมาเขียนเสนอแนะนี้ทุกวัน ก็จะช่วยได้เยอะ


 

ข้อมูลสื่อ

294-008
นิตยสารหมอชาวบ้าน 294
ตุลาคม 2547
นวดไทย
พิศิษฐ เบญจมงคงวารี