• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

บรรเทาการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวเข่า และข้อเท้า

"ใช้รักษาการบาดเจ็บและอักเสบของกล้ามเนื้อ หัวเข่า ข้อเท้าและข้ออื่นๆ ทำให้อาการปวด บวม เคล็ด ขัด ยอก ช้ำบวม ดีขึ้นอย่างน่าพอใจ แพทย์ได้ทดลองในผู้ป่วยและนักกีฬาจำนวน ๑๗๑ ราย ประชาชนสามารถทำใช้เองได้ ส่วนองค์การเภสัชกรรมผลิตในรูปแบบครีม ตามมาตรฐาน GMP เป็นยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ โรงพยาบาลต่างๆ มีไว้บริการผู้ป่วย"Ž

สมุนไพรไทยใช้รักษากล้ามเนื้อ หัวเข่าและข้อเท้า คือ "ไพล" ส่วนที่ใช้คือ เหง้า
รูปแบบยาที่ทำได้เอง คือ น้ำมันไพลและลูกประคบไพล
ครีมไพลตามบัญชียาหลักแห่งชาติที่องค์การเภสัชกรรมผลิต คือครีมไพลจีซาล
เป็นการรักษาที่สัมผัสได้ถึงความประณีตแบบไทยๆ ไม่ใช่ครีมที่ทาให้ร้อนๆ เพียงแค่นั้น
สารที่ออกฤทธิ์ลดการอักเสบได้ อยู่ในน้ำมันไพลคือน้ำมันหอมระเหย (essential oil) และเทอร์ปีน (terpene)

การรักษาเบื้องต้น
เมื่อกล้ามเนื้อ หัวเข่า ข้อเท้า และข้ออื่นๆ มีการบาดเจ็บและอักเสบ ควรหยุดเคลื่อนไหวในส่วนที่ได้รับบาดเจ็บทันที แล้วรีบทำการประคบเย็น อาจใช้ผ้าห่อน้ำแข็งประคบเบาๆ จนกว่าจะรู้สึกว่าอาการทุเลาลง ทั้งนี้ ถ้าเกิดตรงบริเวณเท้า ข้อเท้า หัวเข่า หรือมือ ข้อมือ ข้อศอก ควรพันด้วยผ้ายืดที่สะอาดให้กระชับแน่น เมื่อเกิน ๒๔ ชั่วโมงแล้ว อาจจะประคบร้อน และใช้ยาทาเพื่อให้เกิดความร้อน ทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นและเพื่อลดการอักเสบ

การเตรียมสมุนไพรไว้ใช้รักษาเอง
เก็บเหง้าสดที่แก่จัดอายุ ๑๐ เดือนขึ้นไป เพราะเป็นช่วงที่มีสารสำคัญอยู่มาก ทำไว้ใช้ได้ ๓ รูปแบบ ดังนี้
๑. นำเหง้าสดมาตำให้แหลกพอกบริเวณที่มีอาการ
๒. ใช้เหง้าสดล้างให้สะอาดหั่นเป็น ชิ้นบางๆ ต้มกับน้ำมันพืชโดยใช้ไฟอ่อนๆ ในอัตรา ๒:๑ ต้มจนน้ำมันที่ได้เป็นสีเหลืองใส กรองเอาเฉพาะน้ำมัน อาจผสม การบูรเล็กน้อย เพื่อประคบบริเวณที่มีอาการ เช้า-เย็น หรือเวลาปวดจนกว่าจะหาย
๓. ใช้เหง้าไพลสดตำผสมการบูรประมาณ ๑ ช้อนโต๊ะ ห่อเป็นลูกประคบและอังไอน้ำให้ร้อน ใช้ประคบบริเวณที่ปวดวันละ ๒ ครั้ง จะช่วยบรรเทาอาการปวดได้ดี และยังมีกลิ่นสมุนไพรที่ทำให้ร่างกายและจิตใจได้ผ่อนคลายลงได้

"นับว่าเป็นการรักษาที่ให้สัมผัสครบถ้วนแบบประณีตทั้งทางกายและใจแบบไทยๆ"Ž

เมื่อคัดเลือกเหง้าสดได้แล้ว นำมา สกัดน้ำมันไพลด้วยไอน้ำ ใช้ความเข้มข้นร้อยละ ๑๔ ตามสูตรตำรับ การทำให้ส่วนประกอบที่เป็นน้ำ และน้ำมันสามารถ เข้ากันเป็นเนื้อครีมได้ และมีลักษณะเนียน ละเอียดได้ ต้องใช้เทคนิคพิเศษในการควบคุมอุณหภูมิ และถังผสมระบบความดันสูญญากาศ นอกจากนี้ การใช้ Clean Room (ห้องควบคุมเชื้อ) ทำให้ครีมมีอายุการใช้ได้ถึง ๒ ปี ปราศจากเชื้อโรคที่เป็นอันตราย หรือทำให้เกิดการแพ้ระคายเคืองที่ผิวหนัง
"เป็นความพิถีพิถันในการผลิตที่คงคุณค่าและกลิ่นสมุนไพร สืบทอดภูมิปัญญาไทยไว้เพื่อคนไทยจริงๆ"Ž

แพทย์ไทยยอมรับคุณค่า ทำการทดลองทางคลินิกและนำ มาใช้แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาล
ศศิธร วสุวัต และคณะร่วมกับ นพ.กรุงไกร เจนพาณิชย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ใช้ครีมไพล ร้อยละ ๑๔ ทดลองกับผู้ป่วย ๑๕๐ รายที่มีอาการเคล็ด ปวด บวมกล้ามเนื้อ หัวเข่า และข้อแพลง หลังการใช้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ
นพ.วิรุฬ เหล่าภัทรเกษม และคณะ ได้ทดลองทางคลินิกโดยใช้ครีมไพลร้อยละ ๑๔ กับนักกีฬาที่บาดเจ็บข้อเท้าแพลง ๒๑ ราย เปรียบเทียบกับยาหลอก พบว่าครีมไพลร้อยละ ๑๔ ทำให้อาการบวมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และไม่พบพิษเฉียบพลันหรือการระคายเคืองต่อผิวหนัง

สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย ประณีตละเมียดละไม เพื่อคนไทยจริงๆ!

 

ข้อมูลสื่อ

311-015
นิตยสารหมอชาวบ้าน 311
มีนาคม 2548
ภก.สุดเหมือนฝัน ธนธัญญา