• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

พรหมจรรย์นั้น...สำคัญไฉน

คนโบราณพูดว่า“ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า  ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง”นั้นไม่ได้หมายความว่าจะดูถูกว่าผู้หญิงด้อยกว่าเลย  ถ้าเราจะมองโลกในแง่ดี  ผู้ชายเป็นขุนทหารย่อมจะต้องออกนำหน้าสู้ศึกสงคราม  และให้ผู้หญิงเป็นกองทัพสนับสนุน ไม่มีเธอเสีย เขาก็ทำอะไรไม่ได้
การพึ่งพาซึ่งกันและกัน ย่อมนำพามาสู่ความสำเร็จในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน  เป็นชีวิตคู่ที่เริ่มจากความรัก  ความเข้าใจ และมุ่งมั่นที่จะครองความรักแท้ตลอดไป
บางคนเถียงว่า “ความรักเมื่อเกิดขึ้นได้ก็ดับได้”……นั่นไม่ใช่รักแท้  เมื่อเกิดความรักขึ้นไม่ได้หมายความว่า จะกลายเป็นรักแท้ไปเสียหมด
ถ้าเธอจะมอบกายมอบใจให้เขาแล้ว ก็ควรจะมอบให้กับ“เขา” คนที่มีความรักแท้ต่อเธอ เพราะเขาจะซาบซึ้งถึงคุณค่าของสิ่งที่เธอมอบให้
จริงอยู่  ผู้ชายหลายคนคิดถึง“พรหมจรรย์” เส้นใยบางๆที่ขาดง่ายแสนง่าย เมื่อเกิดความรักขึ้นและเรียกว่าเป็น “ความบริสุทธิ์” อยากจะอยู่ครองคู่กับผู้หญิงที่บริสุทธิ์ที่จะเป็นแม่ของลูก
เขาคนนั้นทราบไหมว่า เมื่อเธอเป็นของใครสักคนหนึ่ง เธอรักเขา บางครั้งเธอก็พลาดรักในครั้งนั้นไป……เธอกลายเป็นคนไม่บริสุทธิ์ไปแล้วหรือ  คุณค่าของเธอหายไปแล้วหรือ ลองคิดดูอีกที
เธอผิดหรือที่พลาดหวังมาจากรักครั้งแรกแล้ว มาพบกับ“เขา” ผู้เป็นที่รัก ผู้ที่เธอคิดว่าคนนี้แหละที่เป็นรักแท้ เป็นคนสุดท้ายในชีวิตของเธอ และจะมอบความบริสุทธิ์สุดท้ายในชีวิตของเธอแก่เขา
 ……เป็น  “ความบริสุทธิ์ใจ”
ถ้าคุณเป็นเขาคนนั้น คุณไม่ยินดีรับ “ความบริสุทธิ์ใจ” นั้นหรือ  ความบริสุทธิ์ใจนั้นมีค่ามากกว่าความบริสุทธิ์ทางกายที่เป็นค่านิยมมากมายนัก
เขียนแบบนี้ไม่ได้ยุให้ “เธอ”  และ  “เขา”  มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเพื่อพิสูจน์ความรัก  เพราะความรักไม่ได้พิสูจน์กันจากการร่วมรักเสมอไป

 

ข้อมูลสื่อ

323-016
นิตยสารหมอชาวบ้าน 323
มีนาคม 2549
นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์