• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ฟันข้างหน้าเหลือง

ฟันข้างหน้าเหลือง

ผู้ถาม ลักษณา/นครราชสีมา
ฟันหน้ามีสีเหลืองแล้วก็มีเลือดออกตามไรฟัน มีวิธีการรักษาหรือทางแก้ไขอย่างไร 

ดิฉันอายุ ๑๔ ปี มีปัญหา คือ รู้สึกว่าฟันข้างหน้าจะไม่ค่อยแข็งแรง เพราะว่าฟันซี่ข้างหน้านั้นมีสีเหลือง บางทีก็มีเลือดออกตามไรฟันด้วย จึงขอเรียนถามคุณหมอดังต่อไปนี้

๑. มีวิธีใดบ้างจะทำให้ฟันข้างหน้าขาวขึ้นบ้างคะ

๒. จะมีทางแก้ไขอย่างไรบ้างคะ (คุณหมอช่วยแนะนำด้วยค่ะ)

๓. ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร

๔. สามารถทำได้ที่ไหนบ้าง

ขอความอนุเคราะห์จากคุณหมอช่วยตอบด้วยนะคะ


ผู้ตอบ ทพ.ไพฑูรย์ สุริยะวงศ์ไพศาล

ปัญหาฟันหน้าของคุณมีสีเหลือง และมีเลือดออกตามไรฟันด้วย ผมขอแยกตอบเป็น ๒ เรื่อง คือ

๑. เรื่องเลือดออกตามไรฟัน เป็นลักษณะของเหงือกที่มีการอักเสบ โดยมากมักพบว่า เป็นสาเหตุของคราบแบคทีเรียที่เกาะบนผิวฟัน (โดยเฉพาะบริเวณขอบเหงือก) มีมากเกินไป แก้ไขโดยการทำความสะอาดฟันหลังอาหารทุกมื้อหรืออย่างน้อยก็เช้า-เย็น(ก่อนนอน) ถ้ามีคราบหินปูนมากด้วยก็ต้องไปให้หมอฟัน ขูดออก (ปกติแนะนำให้ทำปีละ ๑-๒ ครั้ง) นอกจากนี้ยังมีอีกสาเหตุที่พบได้น้อยกว่า คือ ปากหุบไม่สนิท เวลานอนหลับ ซึ่งอาจเป็นเพราะต้องนอนหายใจทางปากแทนทางจมูก ที่มักเกิดจากการคัดจมูกเพราะเป็นหวัด หอบหืด หรือภูมิแพ้เรื้อรัง เมื่อปากต้องสัมผัส กับอากาศมากเกินไป เนื้อเยื่อในช่องปากก็จะแห้ง ขาดน้ำลายหล่อเลี้ยงให้ความชุ่มชื้น ก็เกิดการอักเสบของเหงือกได้เช่นกัน บางครั้งการหุบปากได้ไม่สนิท ยังอาจมีผลมาจากการสบฟัน หรือการเรียงตัวของฟันหน้าไม่ปกติ เช่น ฟันหน้าบนยื่นออกมามากไป หรือขากรรไกรล่างกับขากรรไกรบนอยู่เหลื่อมกันมากไปไม่สมดุล ซึ่งเป็นปัญหาที่ซับซ้อนพอสมควร ต้องได้รับการตรวจโดยละเอียดอีกครั้งก่อนทำการแก้ไข

๒. เรื่องสีฟันที่เหลืองผิดปกติ ซึ่งแยกออกได้เป็น ๒ กรณี คือ

ก. กรณีที่เป็นกับฟันทุกซี่ในช่องปาก ซึ่งมักพบว่า เกิดจากการใช้น้ำดื่มที่มีแร่ธาตุบางอย่างปนเปื้อนอยู่มากเกินไป โดยเฉพาะ คือ แร่ฟลูออไรด์ ซึ่งทำให้สีฟันผิดปกติได้ ตั้งแต่เป็นรอยตกกระ (ด่างขาว) เป็นจุดสีน้ำตาล หรือเป็นสีน้ำตาลเข้ม นอกจากนี้ยังมีอีกสาเหตุที่มักพบบ่อย คือ การใช้ยาบางชนิด (โดยเฉพาะคือยาปฏิชีวนะ) อย่างไม่ถูกวิธี การแก้ไขทำได้โดยการฟอกสีฟันทั้งปาก (ค่าใช้จ่ายประมาณ ๔,๐๐๐ บาทขึ้นไป)

ข. กรณีที่เป็นกับฟันบางซี่ ส่วนมากเกิดจากฟันที่ได้รับการรักษารากฟันแล้ว หรือฟันที่มีพยาธิสภาพในโพรงประสาทฟัน หรือฟันนั้น ได้รับอุบัติเหตุมาก่อน ซึ่งแก้ไขได้โดยการฟอกสีฟันเฉพาะซี่ หรือทำครอบฟัน (อาจเลือกทำเฉพาะส่วนหน้าก็ได้ ไม่ต้องครอบทั้งซี่ ขึ้นอยู่กับการสบฟันว่าผิดปกติมากน้อยเพียงไร และเนื้อฟันเดิมมีสภาพเป็นอย่างไร) ถ้าฟอกสีฟันซี่เดียว ค่าใช้จ่ายไม่น่าจะเกิน ๑,๐๐๐ บาท แต่ถ้าทำครอบฟันก็จะแพงขึ้น (อาจเป็น ๔,๕๐๐ บาทขึ้นไป)

ทั้งหมดนั้นสามารถทำได้ทั้งในโรงพยาบาลของรัฐที่มีหมอฟันประจำอยู่ หรือโรงพยาบาลหรือคลินิกเอกชน ซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะแตกต่างกันไป

ข้อมูลสื่อ

250-Quiz-2
นิตยสารหมอชาวบ้าน 250
กุมภาพันธ์ 2543