• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ดัดตนแก้เข่าขัด

นักสิทธิโสภาค                พรหมจรรย์
ชื่อมหาสุธรรม์                 เลอศแท้
เท้าเหยียดยืดหัตถ์ยืน     ขยำเข่าสองนา
ขบขัดข้อเข่าแก้              เมื่อยล้าลมถอย
                                       พระอมรโมลี

เรื่องของเข่า ผมได้นำมาเขียนในที่นี้หลายครั้งแล้ว แต่บังเอิญผมไปสอนนวดให้คนตาบอดที่มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด ตรอกจันทร์สะพานห้า หมอนวดคนตาบอดได้บอกให้ผมไปช่วยดูเข่าของ คนไข้ของเขา เป็นสุภาพสตรีอายุ ๗๐-๘๐ ปี ๒ คน คนอายุ ๗๐ ปี เข่าขวาเหยียดตรงไม่ได้เพราะเข่างอ ขึ้น ใต้เข่าไม่ติดพื้นที่นอน ส่วนคนที่อายุ ๘๐ ขาโก่งมาก แพทย์หญิง ฉัฐยา จิตประไพ เขียนเรื่องโรคข้อเสื่อมเมื่อปี ๒๕๒๖ ไว้ว่า

“การรักษาโรคข้อเสื่อมนั้น เราทราบกันทั่วไปแล้วว่าโรคข้อเสื่อม ไม่มีทางทำให้หายขาดได้ ซึ่งเกิดจากการเสื่อมของข้อตามวัย ซึ่งเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ การรักษาทางยาก็เป็นเพียงแต่บรรเทาอาการให้น้อยลง หรือเพียงแต่ระงับความเจ็บปวดเท่านั้น ส่วนการรักษาทางเวชศาสตร์ ฟื้นฟูนั้น เป็นการรักษาโดยการนำหลักทางกายภาพบำบัดมา ใช้รักษาร่วมไปกับทางยา เพื่อจะทำให้ความเจ็บปวดนั้นบรรเทาลง เสริมสร้างกล้ามเนื้อ หรือเอ็นรอบข้อให้แข็งแรงขึ้น การใช้หลักการบริหารเพื่อป้องกันข้อยึดแข็ง หรือการบำบัดรักษาหลังผ่าตัด ซึ่งสิ่งที่ได้กล่าวมานี้เป็นการรักษาที่นานและถาวร จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถใช้ ข้อที่เสื่อมได้ใกล้เคียงกับปกติ” จากข้อเขียนนี้แสดงให้เห็นว่าการนวดหรือการบริหารกายแก้ข้อเสื่อมนั้น เป็นทางเลือกที่น่าจะนำเอามาใช้ได้ ผมจึงเสนอวิธีแก้ข้อเข่าเสื่อมด้วยการบริหารท่าฤาษีดัดตนแก้เข่าขัด ที่ผมนำมาเขียนนี้ทุกวัน

ข้อมูลสื่อ

234-006
นิตยสารหมอชาวบ้าน 234
ตุลาคม 2541
นวดไทย
พิศิษฐ เบญจมงคงวารี