• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ดัดตนแก้เท้าเป็นเหน็บ

ดัดตนแก้เท้าเป็นเหน็บ

 

เห็นทุกข์เห็นโทษแท้เบญจขันธ์ นี้เป็นข้อความตอนหนึ่งของคำโคลง ในฤาษีดัดตนแก้เท้าเป็นเหน็บ ที่พระยาธิเบศรบดีเขียนไว้ คนเราถ้าอยู่เฉยๆ ไม่มีอาการผิดปกติของร่างกายก็จะไม่เห็นโทษทุกข์ บางอาจารย์บอกว่าถ้ามีอาการผิดปกติของร่างกาย เช่น ปวดเมื่อยขา ก็ให้วางเฉยแบบถืออุเบกขา กำหนดจิตให้รู้ทันว่าเป็นทุกข์ เพราะปวดที่ขา เฉยไว้แล้วก็จะหายไปเองไม่ต้องกินยา และไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้น ผมคิดว่ามีส่วนเป็นไปได้เพราะร่างกายจะรักษา โรคบางโรคด้วยตนเองได้ เหมือนในตำราหมอแผนโบราณเขียนไว้ว่าโรคบาง อย่างรักษาก็หายไม่รักษาก็หาย บางอย่างรักษาก็หายไม่รักษาก็ตาย บางอย่างรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตาย

แต่ถ้าคนเรามานั่งรอให้เป็นโรคเสียก่อนแล้วค่อยรักษาทีหลัง อาจารย์ประเวศ วะสี เขียนบอกไว้ว่าค่าใช้จ่ายเปลืองกว่าค่าป้องกัน ป้องกันไว้ล่วงหน้าดีกว่า ไม่เจ็บตัวด้วย คนเราจะรู้ด้วยตนเองว่าจะมีอาการอะไรเป็นประจำ เช่น บางคนนั่งนานๆ ขาก็จะเป็นเหน็บทุกครั้ง ก็ควรจะหาทางป้องกันไว้ไม่ให้เกิดขึ้นอีก ด้วยการบริหารตนท่าอะไรก็ได้ที่ตนถนัด แต่ถ้าไม่รู้ว่าจะบริหารท่าอะไรก็ลองบริหารท่าฤาษีดัดตนแก้เท้าเป็นเหน็บที่ผมนำมาเขียนนี้ทุกวัน ถ้ามีอาการเป็นแล้วก็แก้ได้เลย ถ้ายังไม่มีอาการก็บริหารป้องกันไว้ก่อนก็ดีจะได้ไม่มีอาการ เป็นเหน็บเกิดขึ้นอีก

ข้อมูลสื่อ

285-004
นิตยสารหมอชาวบ้าน 285
มกราคม 2546
นวดไทย
พิศิษฐ เบญจมงคงวารี