• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การบริหารนิ้วให้แข็งแรง

การบริหารนิ้วให้แข็งแรง


นิ้วเป็นอีกอวัยวะหนึ่งที่สำคัญ และจำเป็นต้องใช้ทุกวัน เพราะต้องใช้ในการหยิบจับสิ่งของ ถ้าสังเกตดูจะพบว่านิ้วจะมีข้อต่อมากกว่าอวัยวะอื่นเพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวได้มากนั่นเอง

เมื่อพูดถึงการบริหารเรามักจะมองข้ามการบริหารนิ้วไป เพราะอาจจะคิดว่านิ้วไม่ได้ใช้ทำงานหนักเท่าไร จึงไม่ต้องบริหารถึงแม้นิ้วจะไม่ต้องรองรับน้ำหนักตัวเหมือนขา ไม่ได้ใช้ยกของเหมือนแขน แต่นิ้วก็ต้องการความแข็งแรงเช่นกัน เพื่อป้องกันความเจ็บปวดที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น นิ้วซ้น เมื่อยนิ้ว เป็นต้น
 

ท่าที่ ๑ กางนิ้วทั้ง ๕ ออกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และหุบเข้าหากัน
 


ท่าที่ ๒ กำมือให้แน่นที่สุด ขณะที่หัวแม่มือกดอยู่ทางด้านนอกของนิ้วอื่น ๆท่าที่ ๓ งอปลายนิ้วทั้ง ๔ ในขณะที่โคนนิ้วเหยียดตรง
 


ท่าที่ ๔ เหยียดนิ้วทั้ง ๔ แล้วพับหัวแม่มือไปจรดโคนนิ้วก้อย
 


ท่าที่ ๕ กระดกข้อมือขึ้น-ลงให้ได้มากที่สุด
 


ท่าที่ ๖ ข้อมือเหยียดตรง พยายามเอียงมือมาทางด้านหัวแม่มือให้มากที่สุด สลับเอียงมาทางนิ้วก้อย
 


นอกจากท่าบริหารดังกล่าวแล้ว ควรบริหารเพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวของนิ้วให้มากขึ้น ดังนี้
 

 

ท่าที่ ๑ นำดินน้ำมันมาคลึงเป็นแท่งยาวประมาณ ๔ นิ้วแล้วต่อให้เป็นวงกลม นำมาคล้องบนนิ้วชี้และนิ้วกลาง จากนั้นพยายามกางนิ้วดันดินน้ำมันให้ขาด ทำ ๕-๑๐ ครั้ง ทำสลับข้าง


ท่าที่ ๒
คลึงดินน้ำมันเป็นแท่งกลมยาวประมาณ ๓ นิ้วและเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๒ นิ้ว วางดินน้ำมันบนฝ่ามือแล้วพยายามกำให้แน่นที่สุด ทำ ๕-๑๐ ครั้ง ทำสลับข้าง


ท่าที่ ๓
คลึงดินน้ำมันเป็นแท่งกลมยาวประมาณ ๓ นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณครึ่งนิ้ว วางไว้ตรงโคนนิ้วทั้ง ๔ แล้วงอปลายนิ้วทั้ง ๔ กดลงบนดินน้ำมัน ทำ ๕-๑๐ ครั้ง ทำสลับข้าง


ท่าที่ ๔
คลึงดินน้ำมันเป็นก้อนกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณครึ่งนิ้ว วางไว้ตรงโคนนิ้วก้อย แล้วพยายามงอนิ้วหัวแม่มือกดไปบนดินน้ำมัน ทำ ๕-๑๐ ครั้ง ทำสลับข้าง


ท่าที่ ๕
คลึงดินน้ำมันเป็นก้อนกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๓ นิ้ว กำแล้วกระดกข้อมือขึ้น-ลง ทำ ๕-๑๐ ครั้ง ทำสลับข้าง


ท่าที่ ๖
กำดินน้ำมันเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๓ นิ้วในขณะห้อยแขนข้างลำตัว แล้วกระดกข้อมือไปทางด้านหัวแม่มือและนิ้วก้อยทำ ๕-๑๐ ครั้ง ทำสลับข้าง

ข้อมูลสื่อ

217-006
นิตยสารหมอชาวบ้าน 217
พฤษภาคม 2540
ดุลชีวิต