• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ตาแดง ตาแฉะ

ตาแดง ตาแฉะ

มีอาการตาแดง หรือมีขี้ตา

 

 

ข้อมูลสื่อ

217-map
นิตยสารหมอชาวบ้าน 217
พฤษภาคม 2540