• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เจ็บในปาก แผลในปาก

เจ็บในปาก แผลในปาก

มีอาการเจ็บในปาก หรือมีแผลขึ้นในปาก หรือรอบๆ ริมฝีปาก

 

ข้อมูลสื่อ

218-map
นิตยสารหมอชาวบ้าน 218
มิถุนายน 2540