• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

บวมทั่วไป

บวมทั่วไป

มีอาการเท้าบวมทั้ง ๒ ข้าง ใช้นิ้วกดที่หน้าแข้งจะมีรอยบุ๋มอยู่นาน บางคนอาจมีหน้า และท้องบวมร่วมด้วย

ข้อมูลสื่อ

219-map
นิตยสารหมอชาวบ้าน 219
กรกฎาคม 2540