• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ผิวหนังขึ้นเป็นผื่น/ตุ่ม คัน

ผิวหนังขึ้นเป็นผื่น/ตุ่ม คัน

 
มีผื่นหรือตุ่มขึ้นตามผิวหนัง และคัน

ข้อมูลสื่อ

220-map
นิตยสารหมอชาวบ้าน 220
สิงหาคม 2540
รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ