• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ผิวหนังขึ้นเป็นผื่น/ตุ่ม ไม่คัน

ผิวหนังขึ้นเป็นผื่น/ตุ่ม ไม่คัน

มีผื่นหรือตุ่มขึ้นตามผิวหนัง ไม่คัน

ข้อมูลสื่อ

221-map
นิตยสารหมอชาวบ้าน 221
กันยายน 2540
รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ