• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ใจสั่น

ใจสั่น
 
มีความรู้สึกใจเต้นเร็ว เต้นแรง ใจหวิว หรือเต้นจังหวะไม่สม่ำเสมอ

 

ข้อมูลสื่อ

222-map
นิตยสารหมอชาวบ้าน 222
ตุลาคม 2540
รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ