• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

บุหรี่ ทำร้ายคุณ ทำร้ายลูก

องค์การอนามัยโลกได้ประเมินว่า ทุกวันนี้มีเด็กเกือบ 700 ล้านคน หรือเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรเด็กทั่วโลกหายใจเอาอากาศปนเปื้อนควันบุหรี่ที่ลอยอยู่ในอากาศเข้าสู่ร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในบ้านที่มีคนสูบบุหรี่

จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี พ.ศ. 2542 พบว่า ประเทศไทยมีผู้สูบบุหรี่ประมาณ 10.2 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นผู้อยู่ ในช่วงอายุ 25 ถึง 39 ปี ประมาณ 4 ล้านคน หากเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของ ผู้ชายจำนวน 4 ล้านคนนี้มีลูก นั่นหมายถึงว่าจะมีเด็กอายุประมาณแรกเกิดถึง 5 ขวบ จำนวน 2 ล้านคนที่ได้รับอันตรายจากบุหรี่ที่พ่อสูบ
 
รายงานทางการแพทย์ระบุว่าควันบุหรี่ทำให้เด็กมีอัตราการเกิดโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างสูงขึ้น ได้แก่ ทอนซิลอักเสบ หูส่วนกลางอักเสบ หลอดลมอักเสบ ปอดบวมและโรคหอบหืด นอกจากนี้ การได้รับควันบุหรี่มือสองยังเป็นปัจจัยเสริมให้เด็กมีโอกาสเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจ และอาจมีพฤติกรรมบกพร่อง เนื่องจากระบบประสาทผิดปกติได้ด้วย

สิ่งดี ๆ ที่คุณจะได้รับเมื่อเลิกบุหรี่ 
- ความภาคภูมิใจที่สามารถทำในสิ่งที่ดีที่สุดอีกสิ่งหนึ่งเพื่อลูก 
- ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นของครอบครัวที่ไม่มีบุหรี่เป็นสิ่งกีดขวาง 
- โอกาสในการใช้เงินที่เคยเสียไปกับการสูบบุหรี่ 
- สุขภาพที่ดีทั้งของคุณและของลูก 
- สายตาแห่งความภูมิใจของลูกที่ส่งมาให้คุณทุกครั้งที่เขาเรียก "พ่อ"
ทำไมต้องเลิกบุหรี่เพื่อลูก เพราะ 
- เด็กเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับคนสูบบุหรี่ ในกลุ่มคนที่แวดล้อมตัวเด็ก จะมีอย่างน้อย 1 คน ที่เป็นคนสูบบุหรี่ 
- เด็กเป็นผู้ที่ได้รับอันตรายจากควันบุหรี่ที่ผู้ใหญ่สูบ โดยไม่สามารถปกป้องตัวเองได้
- เด็กไม่รู้ว่าบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงนำไปสู่การเลียนแบบผู้ใหญ่ด้วยการสูบบุหรี่ในอนาคต 
- เด็กเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการเลิกสูบบุหรี่ของพ่อแม่ มีพ่อแม่หลายคนที่ตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่และเลิกได้สำเร็จเมื่อลูกขอร้อง

ข้อมูลสื่อ

265-004
นิตยสารหมอชาวบ้าน 265
พฤษภาคม 2544
เก็บมาฝาก