• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

คออักเสบ

คออักเสบ

คออักเสบเกิดจากเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย ถ้าคออักเสบจากเชื้อไวรัส ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บคอ กลืนลำบาก ปวดศีรษะเล็กน้อย อ่อนเพลีย มักจะมีไข้ต่ำๆ ในคอบวมแดง ส่วนคออักเสบจากเชื้อแบคทีเรียนั้นมักจะมีอาการมากกว่าการติดเชื้อไวรัส คอบวมแดง ต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอจะโต คลำได้ชัด มักจะมีไข้สูง ปวดศีรษะมาก บางรายอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียนร่วมด้วย

ผู้ที่ป่วยไม่ว่าจะเกิดจากการติดเชื้ออะไรก็ตาม ควรพักผ่อนให้มากๆ ใช้เสียงให้น้อยลง กินอาหารอ่อน ย่อยง่าย รสไม่จัด มีไขมันน้อย บางครั้งอาจกินอาหารได้น้อย จึงควรกินให้บ่อยครั้งขึ้น และครบทั้ง 5 หมู่ ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว และที่สำคัญควรแปรงฟันหลังกินอาหารทุกครั้ง นอกจากจะทำให้ปากสะอาด ยังช่วยกระตุ้นให้เกิดความอยากอาหาร ผู้ที่มีไข้ ปวดศีรษะ ควรเช็ดตัวให้บ่อยๆ หากอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์ ไม่ควรซื้อยามากินเองเพราะอาจได้รับอันตรายจากยาได้

สำหรับผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงดีควรหมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ กินอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ ในปริมาณที่พอเหมาะ หลีกเลี่ยงแหล่งชุมชน เช่น โรงละคร โรงภาพยนตร์ รักษาความสะอาดของช่องปาดอยู่เสมอ พักผ่อนให้เพียงพอทุกวัน และรักษาร่างกายให้อบอุ่น เพราะถ้าร่างกายแข็งแรงโรคต่างๆก็จะเกิดขึ้นได้ยาก

                               
                                                                                                          ข้อมูลจาก กองสุขศึกษา

 

ข้อมูลสื่อ

190-011
นิตยสารหมอชาวบ้าน 190
กุมภาพันธ์ 2538
สาระน่ารู้