• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ร่องจมูก บอกสุขภาพ

ตำแหน่งร่องจมูก (บริเวณร่องระหว่างจมูกกับริมฝีปากด้านบน) ตามตำราการดูโหวงเฮ้ง เป็นตำแหน่งของอายุในวงโคจร 51 ปี เรียกว่า เหยินจง (ภาษาแต้จิ๋วเรียก หยิ่งตง)

ตำแน่งนี้เป็นที่รวมของแม่น้ำทั้ง 4 สาย ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งพลังธาตุน้ำ เป็นตัวรวมพลังทั้งหลายลงสู่ทะเล คือ ปาก บ่งบอกถึง ทายาท บุตร ผลงานจากการกระทำ การสืบทอดทั้งในแง่เจตนารมณ์ ผลงาน ความสำเร็จ การปฏิบัติภารกิจ อุปนิสัยใจคอ
 

                                                     

ลักษณะร่องจมูกที่ดี ต้องเป็นร่องยาวลึกสม่ำเสมอ ปลายจมูกไม่ปิดบังร่อง
ฟังดูแล้วบางท่านเชื่อ บางท่านไม่เชื่อเพราะยากแก่การพิสูจน์ที่น่าเชื่อ เพราะหมอดูราศีบนหน้าอาจทำนายทายทักได้แม่นยำ และตนเองเคยมีประสบการณ์ด้วยตนเอง

                                                          

บางคนก็คิดว่าเป็นเรื่องสถิติหรือเรื่องหมอดูคู่หมอเดา ถูกบ้างผิดบ้าง พอถูกก็เอามาพูดต่อกันไป พอผิดก็เงียบ และที่สำคัญจะเอาหลักอะไรมาอธิบายว่ามันเป็นเช่นนั้น
อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าศาสตร์เหล่านี้ยังมีผู้ยึดถือ และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันมากมาย แม้กระทั่งการรับสมัครเจ้าหน้าที่ หรือผู้บริหารของบริษัทใหญ่ ๆ ซึ่งต้องจ้างนักดูโหวงเฮ้งมาคัดเลือกบุคลากร ซึ่งดูคล้ายกับว่าให้ความสำคัญไม่น้อยกว่าวุฒิภาวะ คุณวุฒิ การศึกษา และความสามารถทีเดียว

                                  

ในระยะหลัง หนังสือเกี่ยวกับแพทย์แผนจีนเริ่มมีการศึกษาวิเคราะห์หาตำแหน่งของร่างกายเกี่ยวพันกับระบบต่าง ๆ ของร่างกายมากขึ้น บ้างก็ใช้พื้นฐานความรู้เดิม บ้างก็เอาประสบการณ์ที่มีการบันทึกต่อกันมาศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม โดยใช้ทฤษฎีเส้นลมปราณ ทฤษฎีอวัยวะภายใน และเรื่องโฮโลกราฟิก ไบโอโลจี (Holographic biology) มาอธิบาย

1. ทฤษฎีจิงลั่ว หรือเส้นลมปราณ มีความสำคัญตรงที่เชื่อมอวัยวะภายในร่างกาย กับส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย คือ ใบหน้า ศีรษะ ลำตัว แขน ขา เข้าด้วยกัน ทางเดินที่เส้นลมปราณผ่านจึงสามารถสะท้อนความผิดปกติของอวัยวะภายในที่เกี่ยวข้อง
2. ทฤษฎีอวัยวะภายใน (จั้งฝู่) นอกจากอวัยวะภายในเชื่อมต่อกับส่วนภายนอกของร่างกายด้วยเส้นลมปราณแล้ว ยังมีความสัมพันธ์กับอวัยวะภายใน เนื้อเยื่อ อวัยวะสัมผัส (ทวาร) ต่าง ๆ
3. ทฤษฎีโฮโลกราฟิก ทฤษฎีนี้ได้เสนอโดยนักวิทยาศาสตร์จีน ชื่อ จางอิ่งชิง (ปี พ.ศ. 2529) ภายหลังที่เขาได้ศึกษา (ตั้งแต่ พ.ศ. 2515) พบว่ากระดูกฝ่ามือท่อนที่ 2 ของนิ้วชี้ เป็นหน่วยไฮโลกราฟิกเล็ก ๆ ที่สามารถสะท้อนรหัสชีวภาพของร่างกายทั้งร่างกายได้ เช่น ปวดศีรษะจะตรวจพบความผิดปกติบริเวณหมายเลข 1 หรือทำนองเดียวกันจะตรวจพบความผิดปกติบริเวณศีรษะของใบหู (ดูรูปหู)

                                                    

                                                   
จากทฤษฎีที่กล่าวมา มีการศึกษาว่าการเปลี่ยนแปลงลักษณะต่าง ๆ ของใบหน้าหรือส่วนต่าง ๆ ของร่างการบ่งบอกถึงความผิดปกติของอวัยวะภายในหรือการเกิดโรคอะไร
ถ้าพิจารณาบริเวณร่องจมูกจะสัมพันธ์กับมดลูกและกระเพาะปัสสวะ ซึ่งเกี่ยวกับระบบไต การสืบพันธ์นั่นเอง

                               
 

ลักษณะของร่องจมูก และความเกี่ยวข้องกับโรค

1. ร่องจมูกสั้นและตื้น    = มดลูกเล็ก คอมดลูกสั้น มีบุตรยาก ประจำ
                                         เดือนมาเร็ว ปริมาณน้อยอวัยวะเพศสั้น ตัวเชื้อ
                                         อสุจิน้อย

2. ร่องจมูกยาวและแคบ = คอมดลูกแคบ และยาว ถ้ายาวมากจะพบภาวะ
                                          มดลูกหย่อนง่าย
                                       = คอมดลูกยาว แคบ และลึกจะพบมดลูกผิด
                                          ตำแหน่ง
                                       = คอมดลูกยาว แคบ และตื้นจะพบมดลูกคว่ำ
                                           หน้า
3. ร่องจมูกส่วนบนกว้าง = มดลูกคว่ำหลัง  
    ส่วนล่างแคบ
4. มีร่องจมูกคู่                = มีมดลูก 2 อัน มีช่องคลอดคู่
5. ร่องจมูกนูนเต็ม         = แสดงว่ามดลูกมีก้อนเนื้องอก 
    (ไม่มีร่อง)                  = มีลูกยาก
6. ร่องจมูกมีผื่นหรือตุ่ม = แสดงว่ามีการอักเสบของมดลูกหรืออุ่ง
     พุพอง                          เชิงกราน ต่อมลูกหมากอักเสบ ท่อทางเดิน
                                         อสุจิอักเสบ

7. ร่องจมูกมีลักษณะ     = ประจำเดือน มีก้อนและการอุดตันของการไหล
    เลือดอุดกั้นตกค้าง        เวียนของมดลูก พังผืดของมดลูก หรือหลอด
    หรือจ้ำเลือด                  เลือดดำของบริเวณลูกอัณฑะเลือด

8. ร่องจมูกไม่ตรง         = แสดงว่ามดลูกเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง ถ้าร่อง
     (เฉ)                             เอียงขวา มดลูกจะเอียงขวา ถ้าร่องเอียงซ้าย 
                                        มดลูกจะเอียงซ้าย
9. ร่องจมูกมีรอยบุ๋ม      = กระดูกเชิงกรานผิดปกติหรือแคบ แสดงว่ามี
                                         การกดทับมดลูก ระวังการคลอดบุตรลำบาก 
                                         หรือการมีก้อนเนื้องอก
10. ร่องจมูกมีรอยตัดขวาง = แสดงว่ามีภาวะการมีบุตรยาก 


ความหมายของร่องจมูก (บริเวณจุดเหยินจง)

1. ในแง่ทฤษฎีเส้นลมปราณเป็นจุดที่เชื่อมต่อของลมปราณเยิ่น (วิ่งจากฝีเย็บมาทางกลางลำตัวด้านหน้า และเส้นลมปราณดู๋ (เส้นลมปราณที่วิ่งจากฝีเย็บมาทางกลางลำตัวด้านหลังมาหยุดที่ริมฝีปาก) เส้นลมปราณเยิ่นและดู๋มีความสำคัญในการปรับสมดุลยิน-หยาง เลือดลม และไหลเวียนผ่านอวัยวะภายในทั้งหมดเชื่อมสัมพันธ์กับเส้นลมปราณหลักทุกเส้นของร่างกาย
2. ในแง่ทฤษฎี อวัยวะภายในบริเวณดังกล่าวจึงเป็นบริเวณสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของเลือดพลังและความสมดุลในร่างกายทั้งหมด
3. ในแง่ทฤษฎีโฮโลกราฟิก พิจารณาเป็นส่วนของอวัยวะภายใน และร่างกายที่มีการเรียงตัวจากเท้ามายังศีรษะ หรือมองจากภาพโดยรวมได้แก่ ส่วนของมดลูกและกระเพาะปัสสวะ (เกี่ยวข้องกับไต และการสืบพันธ์) 

                                                                                       

ด้วยเหตุผลดังกล่าว เราจะเห็นว่าตำราดูโหวงเฮ้ง บางครั้งก็อาจมีเหตุผลอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่ การศึกษาศาสตร์ของจีนหลาย ๆ สาขาบางครั้งก็อธิบายได้ บางครั้งก็อธิบายไม่ได้ การเรียนรู้ประสบการณ์และการศึกษาวิเคราะห์ยังไม่สิ้นสุด

การจะเชื่อหรือไม่เชื่อ เกิดจากพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป แต่ที่สำคัญ การเปิดใจกว้างที่จะรับรู้เอาศาสตร์ต่าง ๆ ที่มีมาในอดีต แล้วนำมาศึกษาค้นคว้าปฏิบัติจริง เลือกสรรเอาสิ่งที่เป็นสารมีแก่นสารและพิสูจน์ซ้ำได้ ความรู้ที่จริงแท้ได้จากการทดลองปฏิบัติเท่านั้น หาใช่การคิดจินตนาการ

หลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับร่องจมูก มีทฤษฎีแพทย์แผนจีนรองรับอยู่บ้าง จะจริงเท็จอย่างไร ช่วยกันตรวจสอบทดลองดูนะครับ

 

ข้อมูลสื่อ

272-005
นิตยสารหมอชาวบ้าน 272
ธันวาคม 2544
แพทย์แผนจีน
นพ.วิทวัส (ภาสกิจ) วัณนาวิบูล