• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เล็บบอกโรค

เล็บบอกโรค      

เล็บนิ้วมีหน้าที่ป้องกันนิ้วมือ ไม่ให้ได้รับการกระทบกระทั่งจากการกระทำภายนอก นอกจากประโยชน์ดังกล่าว ในชีวิตประจำวันเล็บยังมีประโยชน์อีกมากมาย เช่น ขีดข่วน เกาเวลาคัน หยิบของเล็กๆ ดึงหนามออกเวลาหนามตำ เป็นต้น


ในชีวิตประจำวันเราให้ความสนใจเล็บอยู่เสมอ โดยเฉพาะผู้หญิงจะสนใจเล็บในแง่ความสวยงาม มีการใช้ยาทาเล็บสีต่างๆ เพื่อให้ดูสวยงาม แต่มีน้อยคนนักที่จะให้ความสนใจเล็บในแง่ของสุขภาพ โดยหารู้ไม่ว่าการเจริญเติบโต รูปร่าง ผิว สีของเล็บนั้น ล้วนมีความสัมพันธ์กับร่างกายและโรคอย่างแยกไม่ออก


คัมภีร์แพทย์จีนหวงตี้เน่ยจิงซู่เวิ่น ได้กล่าวถึงสรีระวิทยาและพยาธิของโรคที่เกิดขึ้นในร่างกายไว้อย่างชัดเจนว่า เส้นลมปราณ(จิงลั่ว)เป็นเส้นที่พลังและเลือดไหลเวียน และทำหน้าที่เชื่อมโยงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบในลักษณะแบบองค์รวม


ปลายนิ้วเป็นจุดเริ่มต้น(จุดจิ่งเซวียะ)ที่เลือดและพลังไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงร่างกายส่วนต่างๆ ทั้งอวัยวะภายนอกและภายใน ด้วยเหตุนี้โรคที่เกิดขึ้นภายในร่างกายจึงสามารถสะท้อนออกมาให้เห็นภายนอกร่างกายได้ การเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีระวิทยาหรือพยาธิวิทยาของโรคในร่างกายมนุษย์ เล็บเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่สามารถสะท้อนและบอกเราได้


สำหรับการวินิจฉัยโดยจากการดูเล็บนั้น การแพทย์ของชนชาติจ้วง(เป็นชนชาติส่วนน้อยชนชาติหนึ่งที่อาศัยอยู่ในมณฑลกว่างซีหรือกวางสีในประเทศจีน นักประวัติศาสตร์มีความเชื่อว่าชนชาติดังกล่าวอาจเป็นชนชาติเดียวกับไทย เพราะมีวัฒนธรรมและภาษาที่ใกล้เคียงกับชนชาวไทยมาก)ใช้การดูเล็บเพื่อวินิจฉัยโรค การดูเล็บของแพทย์จ้วงนั้นสามารถแบ่งเล็บออกเป็น 28 ชนิด

 

                                                                                                                               (อ่านต่อฉบับหน้า)

 

ข้อมูลสื่อ

190-007
นิตยสารหมอชาวบ้าน 190
กุมภาพันธ์ 2538
วิทิต วัณนาวิบูล