• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ดัดตน แก้เข่าขาตาย

มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งมาหาผมด้วยอาการเข่าไม่มีแรง และปวดเข่าเล็กน้อย และได้ตรวจดูก็พบว่าเข่าจองเธอไม่มีแรงจริง ๆ ผมแนะนำให้เธอนวดประคบ หลังจากนั้นจึงให้เธอนวดประคบ หลังจากนั้นจึงให้เธอออกกำลังท่าฤาษีดัดตนแก้เข่าขาตายที่ผมเคยนำมาเขียนลงในที่นี้หลายครั้งแล้ว

หลังจากสุภาพสตรีท่านี้ลองไปฝึกตามที่ผมแนะนำประมาณ 1 สัปดาห์ ก็กลับมาบอกผมว่าเข่าของเธอเริ่มดีขึ้น มีแรงขึ้น

ผมบอกให้เธอบริหารต่อไป และเพิ่มการทำใจให้เป็นสมาธิเวลาบริหารด้วย ให้คิดว่าตัวเองต้องดีขึ้นเรื่อย ๆ ผมบอกเขาว่าท่านปัญญานันทภิกขุกล่าวว่า คนไม่มีโรคนึกว่าตนเองมีโรค ต่อไปจะเป็นคนอมโรค แต่ถ้าคนมีโรคนึกว่าตนเองไม่มีโรค

และนี่ก็เป็นช่วงปีใหม่แล้ว ขอให้ทุกท่านที่อ่านนิตยสารหมอชาวบ้าน หันมาปลุกใจตัวเองตามที่ท่านปัญญานันทภิกขุบอกไว้ จะได้มีความสุขกายสบายใจ ไม่มีโรคไข้เจ็บตลอดไป

                                                

ท่าเตรียม
นั่งเท้าแขนชันเข่า โดยมีเข่าอยู่ด้านนอก แนบขาไขว้เหมือนเครื่องมือคูนเลข

ท่าบริหาร
หายใจเข้าช้า ๆ พร้อมทั้งหนีบเข่าเข้าหากันโดยแขนต้านด้านในทั้ง 2 ข้าง นับ 1-10 แล้วหายใจออกพร้อมทั้งผ่อนขาทั้ง 2 ข้างออก ทำสลับกัน 10 ครั้ง ทุกวัน

ข้อมูลสื่อ

273-002
นิตยสารหมอชาวบ้าน 273
มกราคม 2545
นวดไทย
พิศิษฐ เบญจมงคงวารี