• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

คู่ชีวิต

คนเราเกิดมาเพื่อแสวงหาใครสักคน คนที่รัก เข้าใจ ห่วงใย ดูแลยามเจ็บป่วย ให้กำลังใจยามผิดหวัง และให้อภัยเมื่อทำอะไรผิดพลาดไป ใครคนนั้นเป็นที่รู้จักกันในคำเรียกหาที่ว่า “ คู่ชีวิต ”

คนเราอาจจะมีคนรักได้หลายคน มีคู่ครองได้หลายคน แต่มักจะมี “ คู่ชีวิต ” เพียงคนเดียวเท่านั้น คู่ชีวิตของคนเรา คู่ชีวิตของคนเราจึงเป็นทั้งคู่บุญที่จะส่งเสริมในทุกวิถีทางที่จะทำให้คนที่ตนรักได้มีความเจริญก้าวหน้าไปในทุกทาง และอาจจะเป็นคู่กรรมที่ต้องการมาร่วมกันผจญชีวิตอีกแสนจะไม่แน่นอนและราบรื่นสมดังที่หวังและตั้งใจเอาไว้

ไม่ว่าจะเป็นคู่กรรมหรือคู่บุญก็ตาม ผู้หญิงนั้นเกิดมาต้องการที่จะได้ 3 คนในชีวิตนี้ และเธอก็มักจะพยายามแสวงหาเพื่อที่จะได้พบ “ คู่ชีวิต ” ของเธอคนนั้น กล่าวกันว่าผู้ชาย 3 คนที่พวกเธอต้องการในชีวิตนั้น
คนแรก เธอต้องการมาเพื่อที่จะเป็นพ่อของลูกของเธอ
คนที่สอง เป็นผู้ชายที่ให้ความรักความอบอุ่น มั่นคง เริงใจ สม่ำเสมอ และเข้าใจในความรัก ความกังวลใจ ความห่วงใยของเธอต่อเขา
คนที่สาม เป็นผู้ชายที่ให้ความอุปการะ ดูแล ส่งเสียเลี้ยงดูเธอและครอบครัวให้มีความสุขตามอัตภาพ เป็นหัวหน้าครอบครัวที่จะรับผิดชอบความเป็นไปทุกอย่างในครอบครัว

เมื่อเธอได้ชายทั้ง 3 คนมาเป็นคู่ชีวิตของเธอแล้ว เธอก็จะมีความสุขและทำหน้าที่ภรรยาที่ดีอย่างเต็มความสามารถเท่าที่ลูกผู้หญิงจะทำได้

เห็นไหมครับ เธอไม่ได้ต้องการที่จะมีเซ็กซ์เลย ในดวงใจที่มีแต่ความรักของเธอ เธอยอมมีเซ็กซ์ก็เพราะผลพวงของความรักที่มีต่อเขา และแน่ใจว่าเขารักเธอ.....เท่านั้นเอง

นั้นยังคงเป็นความคิดของผู้หญิงส่วนใหญ่อยู่ไม่ว่ากาลเวลาจะเปลี่ยนไป ยุคสมัยจะเปลี่ยนแปร แต่เบื้องลึกจิตใจของลูกผู้หญิงยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

เธอจึงดูเหมือนเป็นคนจุ้นจ้าน วุ่นวาย ขี้บ่น ชอบติโน่นตินี่ผู้ชายคนที่เธอรัก....แต่ก็เป็นเพราะเธอรักเขา และอยากให้เขาได้ดีขึ้นกว่าเดิม และเป็นไปตามที่เธอหวัง

ความหวังนี้ช่างสำเร็จได้ยากแท้...แต่เธอก็พยายาม
ผมจึงอยากจะขอฝากคำหนึ่งแด่เธอทุกคนว่า สิ่งที่เธอทำนั้นถูกต้องแล้ว แต่มนุษย์ผู้ชายนั้นดื้อ และยอมแพ้กับมธุรสวาจา

ข้อมูลสื่อ

273-003
นิตยสารหมอชาวบ้าน 273
มกราคม 2545
นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์