• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เซ็กซ์นั้น...จำเป็นไหม

อดข้าวดอกนะเจ้าจะวางวาย ไม่ตายเพราะอดเสน่หา ยังคงเป็นคำสอนยอดฮิตมาในทุกยุคทุกสมัย และยังคงทันสมัยอยู่เสมอด้วยสำนวนโวหารที่นำไปใช้ในชีวิตจริง

กามารมณ์เป็นพื้นฐานของชีวิตคู่ จะล่มสลายหรือยืนยาว กามารมณ์ส่วนหนึ่งที่เป็นสาเหตุในการตัดสินใจ คู่ครองที่มีความสุขความสมหวังในกามารมณ์นั้น เรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเล็ก ในขณะที่คู่ครองที่มีความสุขสมในกามารมณ์ เรื่องเล็กน้อยอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้

กามารมณ์จึงกลายเป็นจึงกลายเป็นการแสดงความรักของคนที่มีชีวิตคู่ เป็นสัมผัสรักที่จับต้องได้และเมื่อมีความสุขสมร่วมกันแล้วก็เหมือนการบอกรักโดยไม่ต้องอาศัยคำพูด

แต่กามารมณ์หรือที่เรียกว่าเซ็กซ์นั้นจำเป็นไหมในการดำเนินชีวิต...คำตอบคงจะอยู่ที่ว่าไม่จำเป็นเลย และไม่ได้เป็นสิ่งแรกในชีวิตมนุษย์ที่จะแสวงหาเสียด้วย

ผลการสำรวจจากดูเร็กซ์โพล 2001 ออกมาว่าถ้าให้เลือกระหว่างการไปท่องเที่ยวกับเพื่อนสนิท ช้อปปิ้ง และการมีเซ็กซ์แล้ว สาว ๆ เลือกเอา 2 อย่างแรกมากกว่า สำหรับหนุ่ม ๆ นั้นพวกเขาอยากจะมีเซ็กซ์มากกว่า รองลงมาคือไปเล่นกีฬา ผลการสำรวจนี้ไปได้กับฮอร์โมนเพศในชายและหญิงด้วย

ผู้ชายมีฮอร์โมนเพศชายมากกว่า การเล่นกีฬาและการออกกำลังกายจึงเป็นของโปรดของพวกเขามาตั้งแต่โบราณกาลแล้ว และจะดำรงคงอยู่ในทุกยุคทุกสมัย

ผู้หญิงอยู่ภายใต้การควบคุมของฮอร์โมนเพศหญิง จึงสนใจในความรักมากกว่า การได้ออกไปเที่ยวกับคนใกล้ชิดจะทำให้เธอมีความสุข การได้จับจ่ายใช้สอยทำให้พวกเธอเพลิดเพลินกับของสวย ๆ งาม ๆ การมีเซ็กซ์จึงเป็นความจำเป็นในชีวิตที่รองลงไปของพวกเธอ

ก็รู้ ๆ กันอยู่ว่า ผู้หญิงที่ต้องหายเครียดก่อนจะมีเซ็กซ์ ส่วนผู้ชายมีเซ็กซ์เพื่อที่จะคลายเครียด
ไม่รู้ว่าจะจับมาพบกันครึ่งทาง และประสานผลประโยชน์กันได้อย่างไรให้ทั้งยังรักกันอยู่และไม่เครียด
ใครรู้ช่วยตอบที...เอาบุญ
 

ข้อมูลสื่อ

275-005
นิตยสารหมอชาวบ้าน 275
มกราคม 2545
นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์