• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

รักษาโรคเริมหรือรักษาแผลเริม

เมื่อครั้งที่ยารักษาโรคเริมเข้ามาทำการตลาดในเมืองไทยใหม่ ๆ บริษัทผู้จำหน่ายได้ว่าจ้างให้ศาสตราจารย์ผู้หนึ่งเป็นมือปืนรับจ้าง ทำหน้าที่โฆษณาและรับรองสรรพคุณยาดังกล่าวว่าเป็นยาชนิดเดียวในโลกเริมได้ผล
อาศัยการมีลูกศิษย์ลูกหามาก ชื่อและสรรพคุณของยาดังกล่าวได้ฝังลึกเข้าไปในสมองของคนไทยส่วนหนึ่ง ประกอบกับยานั้นมีราคาแพงมาก ทำเงินให้ได้มาก คือ ทั้งกิน ทั้งทา และทั้งฉีด ในสมัยนั้นราคาตกประมาณ 6,000 บาท

แม้กระทั่งปัจจุบัน การทำตลาดของยายนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับยาที่โฆษณาทางโทรทัศน์ แต่แรกโฆษณาว่าเป็นยารักษาโรคเส้นเลือดขอด และรักษาแผลเป็น ต่อมากระทรวงสาธารณสุขสั่งระงับโฆษณาดังกล่าว ทางโฆษณาจึงเปลี่ยนคำไปเป็น “ทำให้แผลเป็นที่แข็งนุ่มลงได้” ซึ่งในความเป็นจริง หากเอาน้ำมาแตะแผลเป็นที่แข็งสักหยดสองหยด ก็ทำให้แผลเป็นที่แข็งนุ่มลงได้เหมือนกัน

แต่คำว่า “รักษาแผลเป็น” ได้ฝังลึกลงไปในสมองคนไทยส่วนใหญ่เสียแล้ว จึงไม่มีใครฟังอย่างจับใจความว่าคำโฆษณาได้เปลี่ยนไป และยังไปซื้อยาดังกล่าวเพื่อรักษาแผลเป็นกันจนถึงทุกวันนี้ เชื่อว่าแม้ในอนาคต คนไทยที่เชื่อว่ายานั้นเป็นยารักษาแผลเป็นก็ยังคงเชื่อและซื้อกันต่อไป

ตอนนี้เรากลับมาที่โรคเริมกันต่อ โรคเริมเป็นโรคที่มีลักษณะการดำเนินโรคตามแบบฉบับเฉพาะตัว โรคนี้มีอายุโรคประมาณ 7 ถึง 10 วัน จะขาดหรือเกินก็คงไม่กี่วัน เม็ดเริมจะเริ่มปรากฏหลังจากเริ่มมีอาการเตือน เช่น คัน เจ็บ ประมาณ 4 ถึง 5 วัน การใช้ยารักษาโรคเริมชนิดที่ศาสตราจารย์โฆษณา คงต้องเริ่มเมื่อเห็นตุ่มเริมขึ้น การรักษาให้ครบสูตรต้องฉีดยา 5 วัน กินยา 5 วัน และทายาจนกว่าจะหาย รวมเป็น 10 วัน เท่ากับอายุโรคพอดี

ดังนั้น การเสียเงินค่ายา 6,000 บาท หรือไม่เสียเลย ก็จะได้ผลเท่ากัน คือ แผลเริมหาย ยาโรคเริมดังกล่าวปัจจุบันเป็นยาที่รับรองแล้วว่าสามารถรักษาแผลเริมได้ตามอายุของโรค แต่รักษาโรคเริมไม่ได้ เพราะยาไม่สามารถฆ่าเชื้อที่ซ่อนตัวในปมประสาทได้

สมุนไพรกับการรักษาโรคเริม
คนไทยมีสมุนไพรสำหรับรักษาแผลโรคเริมมากมาย จะใช้พญายอหรือพญาปล้องทอง หรือเสลดพังพอนตัวเมีย ซึ่งทั้ง 3 ชื่อนี้เป็นชื่อของต้นไม้ต้นเดียวกัน ใบน้ำเต้า ใบตำลึง ใบว่านมหากาฬ หรือใบอะไรก็ได้ที่การแพทย์แผนไทยถือว่าเป็นยารสเย็น เอามาตำ เติมเหล้าอะไรก็ได้ เติมพิมเสนสัก 2-3 เกล็ด พอกแผลเริม เท่าที่ผลเคยเห็นมา แผลเริมตกสะเก็ดภายในเวลา 14 ชั่วโมง เร็วกว่ายาฝรั่งมาก สมุนไพรนี้รักษาแผลเริม แต่รักษาโรคเริมไม่ได้เช่นกัน

เริมในท่อปัสสาวะ คนไข้เอาใบตำลึงที่ซื้อจากตลาด 1-2 กำ ล้างน้ำทำความสะอาดใส่หม้อเติมน้ำ ต้มน้ำดื่ม เพียง 12 ถึง 24 ชั่วโมง อาการปวดในท่อปัสสาวะก็บรรเทาลง

เริมในลูกนัยน์ตา คนไทยใช้เถาตำลึงสด ยาวประมาณ 2-3 นิ้ว บุบให้ช้ำ เป่าที่ปลายด้านหนึ่งจะมีน้ำออกมาเป็นฟองอีกด้านหนึ่ง ใช้น้ำตำลึงนั้นหยอดตา ก็จะบรรเทาลงได้ (อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเริมในลูกนัยน์ตา อาจมีอันตรายต่อดวงตาได้ จึงควรปรึกษาแพทย์จะปลอดภัยกว่าการใช้ยาเอง)

ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าโรคเริมเป็นโรคที่รักษาไม่ได้ แต่แผลเริมหายเองได้ คนไทยก็ยังนิยมกอบโกยเงินคนไทยให้ตนเองส่วนหนึ่ง ให้ต่างชาติอีกส่วนมากและคนไทยก็ยังนิยมของแพงด้วยความไม่รู้ ด้วยความเชื่อในตัวบุคคล ของแพงและตัวบุคคลอาจช่วยรักษาแผลเริมทางจิตวิทยาได้

เรายังไม่ทราบว่าคนไทยต้องเสียเงินให้ต่างชาติในลักษณะนี้เท่าใดและอีกเท่าใด เรายังไม่ทราบว่าทางหากินแบบนี้จะยุติลงได้เมื่อใดและอย่างไร

เว็บไซต์สุขภาพ
http://www.bannok.com ฝึกงานบ้านนอกกับครูอาสา
เว็บไซต์ของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา เป็นองค์กรเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับชาวเขา และชนกลุ่มน้อย ในจังหวัดเชียงราย โดยทำงานพัฒนาแบบบูรณาการ เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็ก เว็บไซต์นำเสนอถึงโครงการของศูนย์ อาทิ โครงการครูอาสา ศูนย์เด็กรู้เอง โครงการนักศึกษาฝึกงานบ้านนอก ของเล่นชนเผ่า

http://www.itdoa.com เกษตรออนไลน์
เป็นสารสนเทศการเกษตร ด้วยความร่วมมือของนักวิชาการจากกองต่าง ๆ ภายใต้สังกัดกรมวิชาการเกษตร เน้นสาระทางด้านวิชาการเกษตรและเผยแพร่ผลงานของกรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานในสังกัด มีข่าวเกษตรวันนี้ ข้อมูลวิทยากรทางการเกษตร อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาชนบทและเกษตรกรรายย่อย มีฐานข้อมูลพืช, เกษตรอินทรีย์ และราคาพืชผลเกษตร

 

ข้อมูลสื่อ

276-006
นิตยสารหมอชาวบ้าน 276
เมษายน 2545
เรื่องน่ารู้
พิสิฐ วงศ์วัฒนะ