• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การศึกษาของแม่และเด็กกลุ่มอาการดาวน์

การศึกษาของกลุ่มแพทย์ในสหรัฐอเมริกาและอิสราเอล พบว่า ระดับการศึกษาของผู้เป็นแม่จะมีส่วนทำให้เด็กกลุ่มอาการดาวน์ มีพัฒนาการทางสมองดีขึ้น

ดาวน์ซินโดรม หรือกลุ่มอาการดาวน์ เป็นโรคที่เกิดจาก
โครโมโซม มากกว่าปกติไป 1 ตัว หรือมี 47 ตัว ในขณะที่คนธรรมดามีโครโมโซมอยู่ 46 ตัว ทำให้เกิดสภาพปัญญาอ่อน หน้าตาไม่ฉลาด หางตาเฉียงขึ้น จมูกดั้งแบน ศีรษะแบน หูรูปร่างผิดปกติ ลิ้นจุกปาก นิ้วมือสั้น และนิ้วก้อยมักจะงอ ลายมือตัดฝ่า บางคนเตี้ยสั้น สติปัญญาต่ำ

โครโมโซมเป็นส่วนหนึ่งของเซลล์ต่างๆในร่างกายของคนเรา ซึ่งเป็นที่อยู่ของยีน ยีนจะเป็นอณูเล็กที่บ่งบอกว่า คนควรจะมีหน้าตารูปร่าง ผิว ความประพฤติ แตกต่างไปอย่างไร

เด็กกลุ่มอาการดาวน์ มีลักษณะเฉพาะดังกล่าวข้างต้น ส่วนความฉลาด หรือระดับสติปัญญาขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม และยีน ถูกล่ะ...ยีนบังคับให้รูปร่างหน้าตา สติปัญญา ระดับหนึ่ง แต่ถ้าสิ่งแวดล้อมดี มีพ่อแม่เอาใจใส่ เด็กเหล่านี้ก็มีสติปัญญาฉลาดขึ้นกว่าพวกเดียวกัน

ทั้งนี้ กลุ่มแพทย์จากเมืองบัลติมอร์ รัฐแมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา และจากเมืองเยรูซาเล็ม ประเทศอิสราเอล ได้ศึกษาร่วมกัน พบว่าระดับการศึกษาของแม่ มีส่วนทำให้เด็กกลุ่มอาการดาวน์ มีพัฒนาการสมองดีขึ้น

ท่านผู้ใดมีลูกหลานเช่นว่านี้ ก็ช่วยประคับประคองเขาให้ดี เท่าที่จะทำได้ (แต่อย่าเอาถึงขนาดปล่อยปละละเลย ลูกคนอื่นที่มีสภาพสติปัญญาดีเสียเล่า) ช่วยขนาดพอที่จะให้เขาช่วยตัวเองได้ โดยไม่เป็นภาระ กับบุคคลอื่นในครอบครัว ก็นับว่าเก่งแล้ว...

 

 

ข้อมูลสื่อ

97-004-3
นิตยสารหมอชาวบ้าน 97
พฤษภาคม 2530
นพ.อำนาจ บาลี