• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ลายนิ้วมือ

ลายนิ้วมือ

ลายนิ้วมือนั้นมีมาแต่กำเนิด และจะดำรงอยู่โดยไม่เปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต ด้วยเหตุนี้ประชากรทั่ว-โลกจำนวนหลายพันล้านคนจะไม่มีใครที่มีลายนิ้วมือเหมือนกันเลย ดังนั้นการพิมพ์ลายนิ้วมือจึงเป็นสิ่งที่มีเฉพาะบุคคล และจำแนกบุคคล แต่ละบุคคลได้ชัดเจน 

 

 

 

       

                       

 

 

 

 

 


                 
ลายนิ้วมือนั้นสามารถแบ่งออกได้ 4 พวกใหญ่ ๆ คือ
1.ลายนิ้วมือรูปก้นหอย
2.ลายนิ้วมือรูปลูกคลื่น
3.ลายนิ้วมือรูปลูกคลื่นม้วน
4.ลายนิ้วมือรูปภูเขา


โดยทั่วไปแล้วลายนิ้วมือแบบ 1-3 นั้นเป็นลายนิ้วมือปกติ แต่ถ้าเป็นลายนิ้วมือแบบที่ 4 ทางแพทย์
จีนกล่าวว่า ผู้ที่ลายนิ้วมือดังกล่าวมักเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ โรคประสาท โรคเกี่ยวกับอัณฑะ แต่ถ้าเป็นสตรีมักตั้งครรภ์มาก หรือเป็นโรคเกี่ยวกับเต้านม
สำหรับบุคคลที่มีลายนิ้วมือผิดปกติจาก 4 จำพวกข้างต้นมักเกิดขึ้น เนื่องจากประสาทเจริญเติบโต
ผิดปกติ หรือเนื้อเยื่อบริเวณนั้นขาดออกซิเจน หรือไม่เพียงพอ การกระจายหรือการเจริญเติบโตของต่อมเหงื่อไม่ดี เป็นต้น
ถ้าลายนิ้วมือผิดปกติ และไม่ใช่นิ้วหัวแม่มือ จะไม่ค่อยมีความหมายมากนัก แต่หากเป็นที่นิ้วหัวแม่มือ หรือเป็นที่นิ้วอื่นหลาย ๆ นิ้ว แสดงว่าร่างกายไม่แข็งแรง
 

การดูฝ่ามือ
มือสามารถบ่งบอกถึงความแข็งแรงและโรคภัยไข้เจ็บได้ การดูมือ นอกจากจะดูรูปมือและนิ้วมือแล้ว ยังจะต้องดูฝ่ามือด้วย ฝ่ามือนั้นมีความหมายรวมตั้งแต่รูปมือ สีของมือ หลอดเลือดบนฝ่ามือ ลายเส้นบนฝ่ามือ และเส้นบนข้อพับต่าง ๆ ด้วย

1.ลักษณะรูปร่างของมือ
ลักษณะรูปร่างและความหนาบางของมือนั้นมีความสัมพันธ์กับสุขภาพ สมรรถภาพความกระฉับกระเฉง และความเฉื่อยชาของร่างกาย

ลักษณะรูปร่างของมือแบ่งได้ 4 ประเภทคือ


ก. ลักษณะรูปร่างของมือค่อนข้างกลม ส่วนใหญ่มักเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง กำลังกายและใจสมบูรณ์ มีนิสัยอารมณ์ร่าเริง
 

 
 ข. ลักษณะรูปร่างของมือเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ร่างกายโดยทั่วไปใช้ได้ เป็นคนจริงจัง ผิดนิดผิดหน่อยไม่ได้ เนื่องจากนิสัยดังกล่าว เมื่ออายุถึงระดับหนึ่งจึงมักเกิดโรคเกี่ยวกับหัวใจ และหลอดเลือดในสมองได้


 

 ค. ลักษณะรูปร่างของมือเป็นรูปซ้อน ลักษณะมือแบบนี้ฝ่ามือและนิ้วมือมักใหญ่และหยาบ เป็นผู้ที่มีอารมณ์ดี ร่างกายแข็งแรง มีความเชื่อมั่นในตนเอง ถ้ามีนิสัยชอบดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่ จะทำให้ร่างกายแก่เร็วขึ้น คนที่มีลักษณะรูปร่างของมือแบบนี้เมื่ออายุมากมักมีอารมณ์หงุดหงิด ถ้าโคนนิ้วใหญ่และหยาบมักเกิดโรคเกี่ยวกับเอวได้ง่ายง. ลักษณะรูปร่างของมือเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ถ้ามือไม่ค่อยมีเนื้อ มักเป็นผู้ที่มีความไวต่อความรู้สึกตกใจ และตื่นเต้นง่าย อารมณ์ไม่ค่อยดี ทำให้เกิดโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ได้ง่าย

 

ข้อมูลสื่อ

197-008
นิตยสารหมอชาวบ้าน 197
กันยายน 2538
วิทิต วัณนาวิบูล