• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เส้นลายมือ

เส้นลายมือ


ในทรรศนะแพทย์จีนเส้นลายมือนั้นมีความสัมพันธ์กับสุขภาพอย่างแนบแน่น เครื่องหมายและตำแหน่งบนฝ่ามือที่แตกต่างกัน จะบ่งบอกถึงความแข็งแรงของสุขภาพ และโรคภัยที่แตกต่างกันด้วย

เส้นลายมือที่ดี ควรเป็นเส้นที่ชัดเจนและสวยงาม เส้นไม่ใหญ่ สีไม่จางซีด ไม่มีเส้นแตก ไม่มีเกาะเป็นเหลี่ยม หรือมีเครื่องหมายอุปสรรคอื่น ๆ
โดยทั่วไปแล้ว ถ้าฝ่ามือซีดมากจะบ่งบอกถึงสุขภาพที่ไม่แข็งแรง ขาดพลังในการตัดสินใจ

 

 

  
ถ้าฝ่ามือมีเลือดฝาดดี แสดงว่ามีจิตใจสดใสร่าเริง กระฉับกระเฉง ว่องไว

ถ้าฝ่ามือสีเหลือง จะบ่งบอกว่าป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับถุงน้ำดีและตับ

ถ้าฝ่ามือสีคล้ำ (ค่อนข้างดำ) แสดงว่าเป็นคนที่มีอารมณ์เศร้าหมอง หยิ่ง การไหลเวียนของเลือดบริเวณมือไม่ดี

 

ข้อมูลสื่อ

201-004
นิตยสารหมอชาวบ้าน 201
มกราคม 2539
วิทิต วัณนาวิบูล