• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ฝ่ามือ บอกสุขภาพ (ต่อ)

ฝ่ามือ บอกสุขภาพ (ต่อ)


ฉบับนี้ขอกล่าวถึงเรื่องเนินต่าง ๆ ต่อ ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์บ่งบอกถึงสุขภาพภายในได้
        

               

6. เนินจันทร์ (หมายถึงธาตุทอง-ดูรูป 6)
เป็นเนินที่บ่งบอกถึงสมรรถนะของระบบหายใจ และสุขภาพจิตใจของเจ้าของลายมือ ถ้าบริเวณนี้มีเนื้ออูม สีแดงเรื่อ ๆ แสดงว่ามีสุขภาพจิตดี
ถ้าเนินนี้มีลายเส้นยุ่งเหยิง (ดูรูป 6-1) ผิวหยาบ สีค่อนข้างคล้ำกว่าปกติ แสดงว่าเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์จิตใจ
ถ้าบริเวณนี้เป็นแอ่ง เห็นหลอดเลือดและกระดูกชัดเจน เจ้าของลายมือมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ อันเนื่องมาจากระบบหายใจ

7. โคนมือ (หมายถึงธาตุน้ำ-ดูรูป 7)
เป็นเนินที่บ่งบอกถึงสมรรถนะในการขับปัสสาวะ ถ้าบริเวณนี้มีเนื้ออูม สีแดงเรื่อ ๆ แสดงว่าการขับปัสสาวะดี
ถ้าบริเวณนี้มีลายเส้นยุ่งเหยิง (ดูรูป 7-1) ผิวหยาบและสีค่อนข้างคล้ำกว่าปกติ มักจะเป็นผู้ที่มีร่างกายอ่อนแออันเนื่องมาจากการขาดอาหารตั้งแต่เด็ก เมื่อเติบโตร่างกายจึงไม่แข็งแรง มีอาการอ่อนเพลียและเหนื่อยง่าย
ถ้าบริเวณนี้เห็นหลอดเลือดชัดเจน (ดูรูป 7-2) และเป็นแอ่งไม่ค่อยมีเนื้อหนัง แสดงว่าสมรรถนะของระบบต่อมไร้ท่อ การขับปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ อ่อนแอกว่าปกติ
ถ้าเส้นลายมือยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบ แสดงว่าสมรรถนะของไตไม่ดี
ถ้าบริเวณนี้เป็นแอ่ง แสดงว่าเป็นผู้ที่มีบุตรยาก

8. เนินศุกร์ (หมายถึงธาตุดิน ดูรูป 8)
เป็นเนินที่บ่งบอกถึงสมรรถนะของกระเพาะอาหาร-ม้าม (หมายถึง ระบบย่อย ลำเลียง และดูดซึมอาหาร) ถ้าบริเวณนี้มีเนื้ออูมสีแดงเรื่อ ๆ และมีน้ำมีนวล แสดงว่าสมรรถนะของกระเพาะอาหาร-ม้ามดี มีร่างกายแข็งแรง
ถ้าบริเวณนี้มีลายเส้นยุ่งเหยิง (ดูรูป 8-1) ผิวหยาบสีค่อนข้างคล้ำกว่าปกติ แสดงว่ากระเพาะอาหาร-ม้ามผิดปกติ ถ้าสีคล้ำชัดเจน แสดงว่ากำลังเป็นโรคกระเพาะอาหาร
ถ้ากล้ามเนื้อบริเวณนี้เป็นแอ่ง เห็นหลอดเลือดชัดเจน ไม่ค่อยมีเนื้อหนัง แสดงว่าสมรรถนะของกระเพาะอาหารไม่ดี
สำหรับคนทั่ว ๆ ไป บริเวณนี้มักจะเห็นหลอดเลือดราง ๆ ถ้าไม่เห็นชัดเจนถือว่าปกติ

9. แอ่งกลางฝ่ามือ (หมายถึง ธาตุไฟ-ดูรูป 9)

เป็นตำแหน่งที่บ่งบอกถึงสมรรถนะของหัวใจและหลอดเลือด ตลอดจนสภาพของจิตใจ
โดยปกติบริเวณนี้จะเป็นแอ่งลึกเล็กน้อย มีเส้นลายมือเห็นชัดเจน ลักษณะเช่นนี้จะบ่งบอกถึงร่างกายที่แข็งแรง เป็นผู้ที่มีจิตใจที่มั่นคง มีอารมณ์แจ่มใส
ถ้าบริเวณนี้มีลายเส้นยุ่งเหยิง (ดูรูป 9-1) มักจะเป็นผู้ที่มีอารมณ์ว้าวุ่น นอนไม่ค่อยหลับ มีร่างกายอ่อนแอ ถ้าบริเวณนี้มีสีค่อนข้างคล้ำ (ออกเขียว) แสดงว่าจะเกิดโรคขึ้นในระยะใกล้ ๆ นี้


เรื่องเนินต่าง ๆ ก็หมดลงเพียงเท่านี้ แต่ยังมีอวัยวะภายนอกอีกหลายแห่งที่สัมพันธ์กับอวัยวะภายใน และสามารถพยากรณ์สุขภาพภายในโดยดูจากลักษณะภายนอกได้

ข้อมูลสื่อ

203-007
นิตยสารหมอชาวบ้าน 203
มีนาคม 2539
วิทิต วัณนาวิบูล