• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ลายเส้นบริเวณตำแหน่งใต้นิ้วมือ

ลายเส้นบริเวณตำแหน่งใต้นิ้วมือ


ในทัศนะการแพทย์จีนเชื่อว่าร่างกายทุกส่วนล้วนเชื่อมโยงกัน สิ่งที่แสดงออกภายนอกจึงสามารถบ่งบอกถึงภายในได้
ลายเส้นบริเวณใต้นิ้วมือก็เป็นอีกอย่างที่สามารถพยากรณ์ถึงสมรรถนะภายในของร่างกายได้เช่นกัน


 

1. โคนนิ้วชี้
บ่งบอกถึงความแข็งแรงและอ่อนแอของหัวใจและตับ
ถ้าบริเวณนี้นูนมากกว่าปกติ มีเส้นยุ่งเหยิง มักมีโอกาสเกิดโรคเกี่ยวกับหัวใจ สมอง และหลอดเลือดได้ง่าย
ถ้าบริเวณระหว่างนิ้วชี้และนิ้วกลางมีเส้นตรงตัดเส้นขวาง (หลายเส้น รูป 1) แสดงว่าเจ้าของลายมือเป็นโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารและลำไส้

 

 
 2. โคนนิ้วกลาง
บ่งบอกถึงระบบไหลเวียนของเลือดและหัวใจ
ถ้าตำแหน่งนี้นูนมากกว่าปกติ และมีเส้นยุ่งเหยิงมักเป็นผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบประสาท ริดสีดวง หู ฟัน และโรคเหน็บชาได้ง่าย
ถ้าโคนนิ้วกลางมีเส้นพุ่งไปยังโคนนิ้วชี้และมีเส้นเล็ก ๆ ตัดขวาง(รูป 2) แสดงว่าเจ้าของมือมักเป็นผู้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรง

 


 

 

 


 


ถ้าโคนนิ้วมีเส้นตัดขวางหลายเส้น(รูป 3) แสดงว่าเป็นโรคเกี่ยวกับสมอง
ถ้าโคนนิ้วกลางมีลายดอกจัน แสดงว่ามีโอกาสที่จะเกิดโรคความดันเลือดสูงได้ง่าย
  

 

  
ถ้าบริเวณเนินจันทร์ มีลายดอกจันปรากฏให้เห็นพร้อม ๆ กัน(รูป 4) แสดงว่าโอกาสที่จะเกิดโรคหลอดเลือดในสมองแตกได้ง่าย
ดังนั้นจึงควรให้ความสนใจสุขภาพและระมัดระวังอยู่เสมอ

 

  

 3. โคนนิ้วนาง
บ่งบอกถึงอวัยวะสัมผัสและการเคลื่อนไหว
ถ้าบริเวณนี้มีเส้นยุ่งเหยิง มักจะเป็นโรคเกี่ยวกับเนื้องอก หลอดเลือด หรือประสาทตาผิดปกติได้
ถ้าเส้นหัวใจได้นิ้วนาง หรือเส้นขวางได้ข้อนิ้วเป็นเกาะ(รูป 5) แสดงว่าเจ้าของลายมือมีสายตาที่ผิดปกติ

 

 

4. โคนนิ้วก้อย
บ่งบอกถึงระบบสืบพันธุ์และระบบหายใจ
ถ้าบริเวณนี้มีลายเส้นยุ่งเหยิง(รูป 6) แสดงว่าระบบสืบพันธุ์และระบบหายใจไม่สมบูรณ์
 

 

 

 

 


5. โคนง่ามหัวแม่มือและนิ้วชี้
บ่งบอกถึงสมรรถนะของไต ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ตลอดจนระบบสืบพันธุ์
ถ้าบริเวณดังกล่าวมีเส้นยุ่งเหยิง(รูป 7) แสดงว่าระบบขับถ่ายปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์มีปัญหา

 

 

 

 

6. บริเวณกลางสันมือ (ระหว่างเส้นหัวใจและเส้นสมอง)
บ่งบอกถึงสมรรถนะของระบบหายใจ ถ้าบริเวณนี้มีเส้นตรงในแนวดิ่งหลาย ๆ เส้น (รูป 8) แสดงว่าระบบหายใจอ่อนแอ เกิดโรคติดเชื้อระบบหายใจส่วนบนและหลอดลมได้ง่าย

 

 


 


ถ้าบริเวณดังกล่าวมีเส้นรูปวงกรม (รูป 9) แสดงว่าสายตามีปัญหา

 

 

 

 

 ถ้าบริเวณดังกล่าวมีเส้นตัดขวาง2-3 เส้น หรือมีเส้นแตก (รูป 10) แสดงว่าระบบหายใจไม่ดี

 

 

 

 

 

 

 


ถ้าบริเวณดังกล่าวและบริเวณโคนฝ่ามือด้านสันมือ (รูป 11) มีเครื่องหมายสี่เหลี่ยม แสดงว่าสมรรถนะของลำไส้ใหญ่อ่อนแอ

 

 

 

 

 

( อ่านต่อฉบับหน้า )

ข้อมูลสื่อ

204-007
นิตยสารหมอชาวบ้าน 204
เมษายน 2539
วิทิต วัณนาวิบูล