• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เฟอร์นิเจอร์สุขภาพ

.....หากเราเดินเข้าไปในบ้านที่อยู่อาศัย ที่ทำงาน หรือแม้กระทั่งสถานที่ราชการ ห้างร้าน บริษัททำธุรกิจต่างๆ  เราจะพบกับเครื่องรับโทรทัศน์  ตู้เย็น  โต๊ะ  เก้าอี้  ตู้เก็บของ นาฬิกา  พัดลม  โทรศัพท์ ฯลฯ อุปกรณ์เหล่านี้ถือเป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งประดับประจำบ้านที่มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิต  ต่อการพักผ่อนหย่อนใจ  ต่อการติดต่อสื่อสาร หรือเอาไว้แค่ดูสวยๆงามๆก็มี

            แต่ยังมีอุปกรณ์ หรือจะถือเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็ได้อีกประเภทหนึ่ง  ที่คนมักไม่ค่อยใส่ใจ ให้ความสำคัญ ทั้งๆที่เป็นอุปกรณ์ที่มีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อการดูแลด้านสุขภาพอนามัยของตัวเอง และคนในครอบครัว ซึ่งในที่นี้ผมอยากจะตั้งชื่อว่า “เฟอร์นิเจอร์สุขภาพ” ซึ่งทุกครอบครัว โดยเฉพาะบ้านที่มีผู้อยู่อาศัยวัยกลางคน และผู้สูงอายุพึงมีไว้ประจำทุกหลัง  อุปกรณ์ที่ว่านี้ประกอบด้วย

๑.     ปรอดวัดไข้  ซึ่งมีทั้งแบบโบราณที่ใช้อมใต้ลิ้น ใช้เสียบใต้รักแร้ และแบบวัดไข้รุ่นใหม่ ทันสมัยแบบดิจิตอลที่ใช้เสียบหู  บ้านที่มีเด็กและคนแก่ บางเวลาอาจมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้เพื่อระบุว่าเป็นไข้หรือไม่  ไข้สูงมากน้อยขนาดไหน

๒.    เครื่องชั่งน้ำหนัก  ปัญหาเรื่องโรคอ้วน  นับวันจะทวีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆ  อุปกรณ์ชิ้นนี้  นอกจากช่วยเคาะเตือนสติตัวเอง และคนใกล้ชิด ว่าคุณอ้วนแล้วนะ  ยังใช้ดูการเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กได้ด้วย

๓.    สายรัดรอบเอว  ผู้ชายไทยโดยเฉลี่ย  รอบเอวไม่ควรเกิน ๓๖ นิ้ว  และในผู้หญิงไม่ควรเกิน ๓๒ นิ้ว  สายวัดรอบเอวนี้ราคาเส้นละไม่กี่บาท  อาจประยุกต์ใช้สายวัดเสื้อผ้าแทนก็ได้

๔.    เครื่องวัดความดันโลหิต  สมัยก่อนการวัดความดันโลหิตค่อนข้างยุ่งยาก เพราะต้องรู้จักวิธีพันสายรัด และต้องใช้หูฟัง (Stethoscope) ของแพทย์เป็นอุปกรณ์ประกอบที่สำคัญ  แต่ทุกวันนี้เรามีเครื่องวัดความดันโลหิตแบบใหม่ซึ่งอาจใช้พันที่ต้นแขนก็ได้  ที่ข้อมือก็ได้ และเป็นระบบดิจิตอล  ซึ่งทำให้ผู้วัดสามารถอ่านผลได้เองโดยง่าย...

๕.    ที่วัดส่วนสูง  อาจใช้แบบเป็นไม้ติดข้างฝา หรือเป็นแถบกระดาษติดก็ได้  เครื่องชั่งน้ำหนักขนาดใหญ่โบราณรุ่นเก่าๆ  จะมีมาตรวัดความสูงได้ด้วย  ส่วนนี้ใช้สำหรับดูการเจริญเติบโต  พัฒนาการของเด็ก

๖.    อุปกรณ์ปฐมพยาบาลฉุกเฉิน  ในกรณีบางครั้งโดนมีดบาด หรือ เกิดอุบัติเหตุเลือดตก ยางออก  ก็สามารถใช้เยียวยาเบื้องต้นได้  อุปกรณ์เหล่านี้จะประกอบด้วย  ผ้าพันแผล  พาสเตอร์  ยาสมานแผล  แอลกอฮอลล้างแผล สำลี ผ้าก็อซ

๗.    ตู้ยาสามัญประจำบ้าน  แทบทุกบ้านจะมียาชนิดต่างๆ  ทั้งยาเม็ด  ยาน้ำ  ยาสามัญประจำบ้าน  และยาอันตรายชนิดต่างๆที่ได้มาจากหน่วยบริการ  การมีสถานที่เก็บเป็นหมวดหมู่  จะทำให้ค้นหาได้ง่าย  สะดวกต่อการหยิบใช้  ควรไว้ที่สูงปลอดภัยจากมือเด็ก

๘.    อุปกรณ์ด้านการแพทย์เฉพาะด้าน  ขึ้นกับว่า บ้านนั้นมีใครป่วยเป็นอะไร  อายุเท่าไหร่  เช่น  หากในบ้านมีคนแก่  ก็จะมีไม้เท้าพยุงเดิน  รถเข็นนั่ง หรืออุปกรณ์สนับสนุนการเคลื่อนไหว  ป้องกันการล้มในรูปแบบต่างๆ  บ้านไหนมีคนเป็นเบาหวาน  ก็จะมีชุดอุปกรณ์เจาะวัดน้ำตาลในกระแสเลือดด้วยตนเอง

นอกจากอุปกรณ์พื้นฐาน ๗-๘ อย่างที่เป็นเฟอร์นิเจอร์พื้นฐานที่ทุกบ้านควรมีดังกล่าวข้างต้นแล้ว  เรายังมีเฟอร์นิเจอร์สุขภาพทางเลือกอีกหลายอย่าง เช่น อุปกรณ์ลู่วิ่งในร่ม  จักรยานอากาศ  เครื่องยกน้ำหนัก เป็นต้น  อุปกรณ์เหล่านี้  บางท่านถือเป็นอุปกรณ์การกีฬา  แต่สำหรับผมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านก็ได้  ประโยชน์ใช้สอยของอุปกรณ์เหล่านี้  มีส่วนคอยกระตุ้นเตือนให้เราใส่ใจสุขภาพของเราเอง  ซึ่งควรจัดวางให้กลมกลืน  ดูแล้วเข้ากับชุดสภาพพื้นที่ และอุปกรณ์ประดับบ้านอื่นๆไปในตัว...

ข้อมูลสื่อ

433-1330
นิตยสารหมอชาวบ้าน 433
พฤษภาคม 2558
นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ