• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (1)

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (1)


ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นแค่อาหาร ไม่ใช่ยารักษาโรค
" ดูแลคนที่คุณรู้จักและไม่รู้จักให้มีสุขภาพดี โดยไม่ใช้ยา ลองคิดดู! กี่คนที่คุณรัก/กี่คนที่คุณรู้จัก มีปัญหาเกี่ยวกับโรคที่กินยาเท่าไรก็ไม่หาย เช่น มะเร็ง หัวใจ หลอดเลือดตีบ อัมพฤกษ์-อัมพาต เบาหวาน เก๊าต์ ข้อ กระดูกเสื่อม สมรรถภาพทางเพศเสื่อม รวมทั้ง โรคอ้วน ฯลฯ  ผลิตภัณฑ์ของเรามีความปลอดภัย เพราะเป็นอาหารที่คิดค้นโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการระดับ โลก ฯลฯ รับประทานแล้วสุขภาพดี อาการของโรคต่างๆ จะดีขึ้นหรือหายขาดจากโรคนั้นๆ "

ท่านคงจะเคยได้ยินข้อความโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทำนองนี้กันบ้าง บางครั้ง ก็อาจทำให้ท่านสนใจหรือหลงเชื่อ เนื่องจากโฆษณาโดนใจ บางครั้งมีการนำบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือบุคคลที่อ้างว่าป่วยเป็นโรคต่างๆ มาพูดถึงประสบการณ์เกี่ยวกับสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ โดยอ้างว่า เมื่อรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วอาการของโรคจะดีขึ้นหรือหายขาด จากโรคนั้นๆ ส่วนใหญ่เป็นการขายในรูปแบบของการขายตรง ซึ่งมีการพูดโฆษณาแบบ ปากต่อปาก หรือมีการจัดประชุมสัมมนาเฉพาะกลุ่ม หรือการโฆษณาผ่านทางแผ่นพับ วีดิทัศน์ และสื่อต่างๆ ดังตัวอย่างคำโฆษณา อาทิ ช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับเซลล์ในร่างกาย ช่วยกระตุ้นระบบภูมิต้านทานของร่างกายปรับสมดุลย์ความเป็นกรด-ด่างในร่างกาย เป็นต้น คำโฆษณาเหล่านี้มักโอ้อวด เกินจริงและไม่ได้รับการอนุญาต จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จะทำให้ผู้บริโภคที่หลงเชื่อเสียทั้งเงิน เสียทั้งโอกาสในการรักษา และยังอาจ เป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกด้วย ดังนั้น ก่อนตัดสินใจซื้อหรือรับประทานผลิตภัณฑ์เหล่านั้น ขอให้ท่านพิจารณาดูสักนิดว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีการโฆษณาว่ามีสรรพคุณดีเลิศต่างๆ นานานั้น เป็นเพียงแค่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือที่เรียกกันติดปากว่า " อาหารเสริม " นั่นเอง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยารักษาโรค แต่เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานนอกเหนือจากการ รับประทานอาหารหลักตามปกติ เพื่อเสริมสารอาหารบางอย่างที่ร่างกายขาดไป สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพทั่วไป ไม่ใช่สำหรับผู้ป่วย และไม่ควรให้เด็กและสตรีมีครรภ์รับประทาน ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไม่สามารถบรรเทาบำบัดหรือรักษาโรคใดๆ ตามที่โฆษณาได้ ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ได้แก่ น้ำมันปลา สาหร่ายสไปรูลิน่า ไคโตซาน เส้นใยอาหาร เป็นต้น

แต่ถ้าท่านยังสนใจและกำลังตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย่าคิดซื้อเพราะเชื่อคำโฆษณา ขอให้พิจารณาและตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อบนพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องว่า ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลทางการศึกษาหรือผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ยืนยันว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดๆ สามารถบำบัด บรรเทา หรือรักษาโรคได้ และในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ควรอ่านฉลากให้เข้าใจว่ามีส่วนประกอบหรือสารอาหารตรงกับความต้องการหรือไม่ และหากพบเห็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอวดอ้างสรรพคุณในทางบำบัด รักษา บรรเทา หรือป้องกันโรค หรือพบบทความหรือข้อความใดที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด ไปในทำนองดังกล่าว ผ่านทางสื่อใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการขายตรง วิทยุ แผ่นพับ เอกสารประกอบการขาย อินเทอร์เน็ต หรือแม้แต่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ขอให้แจ้งเบาะแสมาที่ สายด่วน อย. 1556 อย.พร้อมที่จะดำเนินการกับผู้กระทำผิดในทันที

ข้อมูลสื่อ

335-015
นิตยสารหมอชาวบ้าน 335
มีนาคม 2550