• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

วัยรุ่น...กับความรักที่ปลอดภัย

วัยรุ่น...กับความรักที่ปลอดภัยเพศศึกษา...คงไม่ต้องอธิบายกันแล้วว่าหมายถึงอะไร

แต่จะทำอย่างไรจึงจะให้เพศศึกษาได้เข้าถึง ทุกผู้ทุกวัย ทำอย่างไรให้วัยรุ่นมีความรู้ทางด้านเพศศึกษาอย่างถูกต้องมาก่อน ไม่ว่าจะจากที่บ้าน หรือจากโรงเรียน
ผลการสำรวจวิจัยพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นในประเทศบ่งบอกว่า วัยรุ่นชายร้อยละ 60 มีเพศสัมพันธ์เพราะอยากรู้อยากลอง ร้อยละ 35 มีเพราะรักสาวคนรัก ส่วนอีกร้อยละ 5 ที่เหลือ จากสถานการณ์ต่างๆ ไป
ขณะที่วัยรุ่นหญิงนั้นบอกว่า ร้อยละ 35 จะมีกับชายคนรักที่รักเธอ อีกร้อยละ 35 จะมีก็ต่อเมื่อแต่งงาน ไปแล้ว ที่เหลือส่วนหนึ่งเป็นเพราะถูกแฟนบังคับใจบ้าง กลัวแฟนไม่รักบ้าง หรือไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจ แต่เกิด เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง

ที่สำคัญก็คือ คำตอบของวัยรุ่นหญิงที่มีเพศสัมพันธ์ กันโดยไม่ได้มีการบังคับใจกันนั้น ร้อยละ 80 บอกว่า บรรยากาศที่แสนจะโรแมนติก และเป็นใจให้มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์กัน

และมากกว่า ร้อยละ 50 มีเพศสัมพันธ์กันโดย ที่ฝ่ายชายไม่สวมถุงยางอนามัย!!!
นั่นเป็นเรื่องที่น่าอันตรายมาก ในการติดโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์

...วัยรุ่นหญิงหลายรายไม่ยอมให้เพื่อนชายสวมถุงยางอนามัย เพราะคิดว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ดี สะอาด และบริสุทธิ์ (โดยลืมคิดถึงความปลอดภัยของตนเองไป)
...วัยรุ่นชายคิดว่า เพื่อนหญิงเป็นของเขาครั้งแรก ย่อมปลอดภัยจากโรคร้ายแรงทางเพศสัมพันธ์ โดยลืมคิดไปว่า เธออาจจะเคยมีอะไรกับแฟนเก่ามาก่อน แต่ปิดไว้เพราะกลัวเขาจะไม่รัก
...วัยรุ่นหญิงเข้าใจผิดคิดว่า ยอมมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนชายแล้ว เขาจะรักเธอตลอดไป โดยลืมไปว่า ของอะไรที่ได้มาง่าย ย่อมไม่มีคุณค่า
...และส่วนใหญ่แล้ว เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นเกิดขึ้น เพราะความยับยั้งชั่งใจลดลงจากฤทธิ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม

ทำอย่างไร วัยรุ่นจึงจะรู้จัก "ความรักที่ปลอดภัย " จึงสำคัญกว่าการเรียนรู้การมี "เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย" มากนัก!!! i

ข้อมูลสื่อ

334-012
นิตยสารหมอชาวบ้าน 334
กุมภาพันธ์ 2550
นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์