• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ลายเส้นบริเวณตำแหน่งใต้นิ้วมือ (ต่อ)

ลายเส้นบริเวณตำแหน่งใต้นิ้วมือ (ต่อ)

ในฉบับที่แล้ว ได้พูดค้างถึงข้อ 6 ลายเส้นบริเวณตำแหน่งใต้นิ้วมือบริเวณกลางสันมือ ในฉบับนี้จึงขอพูดต่อจากคราวที่แล้ว

 

7. บริเวณสันมือเหนือเส้นข้อมือ บ่งบอกถึงสมรรถนะของระบบประสาท

ถ้าบริเวณนี้มีเส้นยุ่งเหยิง (รูป 12) แสดงว่ามีโอกาสเป็นโรคเกี่ยวกับไต กระเพาะปัสสาวะ โรคนิ่วที่ไต โรคโลหิตจางหรือสายตาไม่ดี เป็นต้น

ถ้าบริเวณนี้มีเส้นติ่งขนานกับแนวสันมือ และมีเส้นสั้นๆ ตัดขวาง (รูป 13) แสดงว่ามีอาการปวดและชาบริเวณเท้า

ถ้าบริเวณนี้มีกากบาทและปลายเส้นหัวใจมีเส้นแตกเป็นแฉก (รูป 14) แสดงว่าเป็นโรคปวดข้อได้ง่าย
ถ้าบริเวณนี้ และบริเวณเส้นชีวิตส่วนล่าง (รูป 15) มีสีคล้ำ แสดงว่าเป็นโรคบิดเรื้อรัง หรือลำไส้อักเสบเรื้อรัง

ถ้าบริเวณนี้มีจุดสีคล้ำกระจาย (รูป 16) แสดงว่าสมรรถนะของระบบย่อยอาหารไม่ดี

ถ้าบริเวณนี้มีลายเส้นรูปตาข่าย (รูป 17) แสดงว่าจะเกิดโรคเกี่ยวกับไต และเบาหวานได้ง่าย ถ้าเป็นสตรีมักเป็นโรคเกี่ยวกับมดลูกได้ง่าย

ถ้าบริเวณนี้เป็นรูปดอกจันทร์ (รูป 18) แสดงว่าจะเกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะได้ง่าย ถ้าเป็นวัยกลางคนจะเป็นเบาหวานได้ง่าย
 


8. บริเวณเนินศุกร์ บ่งบอกถึงระบบย่อยอาหาร

ถ้าบริเวณนี้มีลายเส้นคล้ายขนนก (รูป 19) แสดงว่าจะเกิดเกี่ยวกับประสาท อันเนื่องมาจากการทำงานที่มากเกินไป

ถ้าบริเวณนี้ตรงเส้นชีวิตเป็นแอ่ง (รูป 20) แสดงว่าเจ้าของลายมือเคยประสบเคราะห์ร้าย หลังจากนั้นเกิดความท้อแท้ ท้อถอย หมดอาลัยในชีวิต คนประเภทนี้ควรให้กำลังใจ และทำงานด้านความคิด เปลี่ยนแปลงความคิดเสียใหม่ให้มีกำลังใจต่อสู้ชีวิตต่อไป

ถ้าบริเวณนี้มีจ้ำสีคล้ำ (รูป 21) แสดงว่าระบบย่อยอาหารไม่ดี
9. บริเวณกลางข้อมือ บ่งบอกถึงสมรรถนะของระบบสืบพันธุ์ และต่อมไร้ท่อ

ถ้าบริเวณนี้มีเส้นยุ่งเหยิง แสดงว่าร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง อันเนื่องมาจากการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ หรือเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ

ถ้าบริเวณนี้ตรงปลายเส้นชีวิตมีเส้นขวางตัด (รูป 23) แสดงว่าสมรรถนะทางเพศอ่อนแอ มีลูกยาก

ถ้าบริเวณนี้เห็นหลอดเลือดดำชัดเจน (รูป 24) แสดงว่าสมรรถนะทางเพศ และระบบปัสสาวะอ่อนแอ

จะเห็นว่าสิ่งภายนอกที่แสดงออกทำให้พยากรณ์ถึงภาวะที่ผิดปกติภายในนั้น หากเรารู้จักสังเกตและรู้ว่าสิ่งที่แสดงออกมานั้นหมายถึงอะไร เราก็สามารถที่จะดูแลตนเองและปรับสมดุลในร่างกาย เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้

 

ข้อมูลสื่อ

205-006
นิตยสารหมอชาวบ้าน 205
พฤษภาคม 2539
วิทิต วัณนาวิบูล