• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เส้นลายมือหลัก (ตอนที่ 1)

เส้นลายมือหลัก (ตอนที่ 1)

ในวิถีชีวิตของคนหลายคน กำหนดชะตาชีวิตของตนเองด้วยการยึดติดกับดวงดาว มีจำนวนไม่น้อยที่ดูชะตาชีวิตของตนเองจากเส้นลายมือ

ในทัศนะการแพทย์จีนนั้น เส้นลายมือก็สามารถทำนายดวงชะตาได้เหมือนกัน แต่ไม่ใช่ดวงชะตาชีวิตหากแต่เป็นดวงชะตาของร่างกายภายใน

เรามาดูกันว่าเส้นลายมือนั้นบ่งบอกอะไรแก่เราได้บ้าง

ในฝ่ามือของคนนั้นมีเส้นลายมือหลักๆ ซึ่งมีความยาว ความลึก ความกว้าง และทิศทาง ตลอดจนลักษณะของเส้นไม่เหมือนกัน

เนื่องจากความสามารถ สมรรถนะในการทำงาน ความแข็งแรงของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน อีกทั้งสภาวะทางด้านจิตใจที่แปรเปลี่ยนไป สิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนออกมาให้เห็นที่สมองนอกร่างกายมนุษย์ นั่นคือ ลายมือนั่นเอง ซึ่งเป็นศาสตร์ที่กำลังเป็นที่สนใจของนักวิชาการต่างๆทั่วโลก

เส้นลายมือหลักๆบนฝ่ามือนั้นมีเส้นหลักที่สำคัญ 3 เส้น คือ เส้นชีวิต เส้นหัวใจ และเส้นสมอง

เส้นชีวิตเป็นเส้นที่อยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้ เป็นเส้นโค้งลงไปยังโคนฝ่ามือ

              
1 . เส้นชีวิตเป็นเส้นที่บ่งบอกถึงคุณภาพของร่างกาย ความกระฉับกระเฉงว่องไว ความสามารถ ความแข็งแรงของร่างกาย เป็นต้น

ถ้าจุดตั้งต้นของเส้นชีวิตอยู่กึ่งกลางพอดี (กึ่งกลางนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้) แสดงว่าเป็นผู้ที่มีร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาวะสมดุล (รูป 1)

ถ้าเส้นชีวิตมีจุดเริ่มต้นเลยกึ่งกลางขึ้นไปทางนิ้วชี้ แสดงว่าเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อน มีการตัดสินใจที่ฉับไว โดยพื้นฐานเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรง แต่มีโอกาสเป็นโรคความดันเลือดสูงได้ง่าย

แต่ถ้าเส้นชีวิตมีจุดเริ่มต้นต่ำกว่ากึ่งกลางลงไปทางนิ้วหัวแม่มือ แสดงว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยกระฉับกระเฉง ไม่ค่อยมีความอดทน

 2. ถ้าเส้นชีวิตมีพื้นที่ครอบคลุมเนินศุกร์ทั้งหมด และแนวโค้งของเส้นชีวิตถึงกลางฝ่ามือ แสดงว่าเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง สติปัญญาดี มีอายุยืน แต่ถ้าเส้นชีวิตโค้งน้อยไม่ถึงแนวกึ่งกลางฝ่ามือ แสดงว่ามีร่างกายอ่อนแอ สติปัญญาด้อย มักเป็นผู้ที่การพัฒนาทางร่างกายไม่ดี โดยทั่วไปเส้นชีวิตควรลึกและยาว ชัดเจนไม่ขาดและโค้งไปถึงแนวกลางฝ่ามือ ลักษณะแบบนี้แสดงว่าร่างกายแข็งแรง (รูป 2)
ถ้ากลางเส้นชีวิตมีทิศทางไปทางเนินจันทร์ (เลยกึ่งกลางฝ่ามือไปทางนิ้วนาง) นอกจากเป็นการบ่งบอกถึงร่างกายที่อ่อนแอ สมรรถนะของร่างกายไม่ดีแล้ว ถ้าเป็นสตรีมักเป็นโรคเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของมดลูกไม่สมบูรณ์ ไม่มีลูกหรือมีลูกยาก เป็นต้น

3 เส้นชีวิตใหญ่และลึก แสดงว่าเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ถ้ามือทั้งสองข้างเหมือนกัน แสดงว่าเป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการทำงานดี ถ้าลายเส้นบนฝ่ามือไม่ยุ่งเหยิง เส้นชีวิตเห็นเด่นชัด และค่อยๆมีเส้นเล็กลงในส่วนท้ายของเส้นชีวิต แสดงว่ามีร่างกายที่แข็งแรง

ถ้าเส้นชีวิตในส่วนต้นใหญ่และลึก แต่ส่วนท้ายขาดหายไป (แตกต่างจากข้างต้น คือค่อยๆบางลง) แสดงว่าเจ้าของลายมือมีโอกาสเป็นโรคเกี่ยวกับอัมพาตเมื่ออายุมากขึ้น (รูป 3)

4. เส้นชีวิตมีลักษณะลูกโซ่ แสดงว่ามีร่างกายอ่อนแอ หรือเป็นโรคเรื้อรัง
ถ้าเส้นชีวิตส่วนต้นมีลักษณะลูกโซ่ แสดงว่าในวัยเด็กและหนุ่มสาวเป็นผู้ที่มีร่างกายไม่แข็งแรง แต่ถ้าเส้นชีวิตส่วนท้ายมีลักษณะลูกโซ่ แสดงว่าในวัยกลางคนและวัยชราเป็นผู้ที่มีร่างกายไม่แข็งแรง (รูป 4)

หมายเหตุ : แม้เส้นชีวิตมีลักษณะลูกโซ่ในช่วงต้นของเส้นชีวิตจะบ่งบอกถึงร่างกายที่อ่อนแอในวัยเด็กและวัยหนุ่มสาว แต่ถ้าช่วงท้ายของเส้นชีวิตเป็นเส้นตรงปกติ แสดงว่าเมื่อผ่านวัยหนุ่มสาวไปแล้ว ร่างกายแข็งแรงขึ้น

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือมีเด็กจำนวนหนึ่งที่การเจริญเติบโตในวัยเด็กผิดปกติ มักมีเส้นชีวิตแบบนี้ แต่พออายุมากขึ้น การเจริญเติบโตของร่างกายดีขึ้น กลายเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรง มีความกระฉับกระเฉงว่องไว


                                                                                                                        (อ่านต่อฉบับหน้า)
 

 

                                            ************************************************

ข้อมูลสื่อ

207-008
นิตยสารหมอชาวบ้าน 207
กรกฎาคม 2539
วิทิต วัณนาวิบูล